Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 75LITTERATUR OG SPROG
EMNEKURSER
Aktuel dansk romankunst
Hold 5068: 10 tirsdage kl. 15.15-17
(5/2-9/4)
Ved ph.d. Annemette Hejlsted
Formålet med kurset er at tegne
et øjebliksbillede af dansk roman­
kunst lige nu. Vi benytter os af
nærlæsningen som metode og
undersøger temaer og former. Vi
skal arbejde med fire nye romaner
fra bogsæsonen 2017-2018; Kim
Leines Rød mand/sort mand, Helle
Helles de, Line Knutzons Camille
Clouds brevkasse og Thomas Kors­
gaards En dag vil vi grine af det.
Kurset rejser spørgsmålene:
Hvad kendetegner nutidens
romaner, og hvilke virkemidler
benytter forfatterne? Derudover
vil vi diskutere spørgsmål som:
Hvordan romanerne træder i
dialog med samtiden og andre
litterære værker.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 990 kr.
En anden gren − og fire klassikere
Hold 5069: 10 torsdage kl. 12.15-14
(14/2-25/4)
Ved cand.mag. Connie Bork
Jesper Wung-Sungs roman En
anden gren forener ordløs kær­
lighedsfortælling med en mørk
understrøm af tragedie. En robust
og gribende historie. Vi ser på fire
klassikere, to ældre og to fra det
20. århundrede, som også går tæt
enten på tragedien, den ukuelige
kærlighedspassion eller begge
dele for at skabe et intenst fokus,
hvor konflikt og tillid til kærlighe­
den nogen gange kan eksistere
samtidig. Kærligheden virker sam­
men med social baggrund, familie
og personligt temperament, hver
for sig stærke kræfter – der spiller
sammen med værkets kompositi­
on og stilistiske valg.
Kursisterne bedes købe eller låne:
En anden gren, som læses til første
gang, Shakespeare: Romeo og Julie,
Euripides: Medea, F. Scott Fitzgerald:
Den store Gatsby og Marguerite
Duras: Lol V. Steins henførelse.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Navne − det, vi går og hedder
Hold 5070: 5 onsdage kl. 12.15-14
(13/3-10/4)
Ved ph.d. Katrine Kehlet
Bechsgaard
Kan man være en typisk Amalie
eller en rigtig Ronnie? Kan små
børn hedde Mogens og Birthe?
Hvorfor må man hedde Altan,
men ikke Satan? Og hvordan er
Storm og Nohr pludselig endt
blandt de mest almindelige navne
til nyfødte børn i Danmark?
Et navn er noget, vi alle sam­
men går rundt med, og mange af
os skal også i løbet af livet vælge
navne til andre. På kurset ser vi
nærmere på, hvad der er særligt
ved personnavne, hvad navne
betyder for vores identitet, og
hvordan der er mode i navne. Vi
kommer også ind på efternavne,
på ligheder og forskelle mellem
forskellige kulturers brug af
navne og på, hvordan vi bruger
kælenavne og øgenavne.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 495 kr.
Lykke-Per
Hold 5071: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(5/2-9/4)
Ved ekstern lektor, mag.art. Kim
Byvald, Københavns Universitet
Lykke-Per af Henrik Pontoppidan
er en klassiker i dansk litteratur,
og den er blevet læst og genlæst
utallige gange siden udgivelsen i
1898-1904. Og nu er værket også
blevet filmatiseret af instruktøren
Bille August. Siden udgivelsen af
den første udgave i otte bind har
Pontoppidan omskrevet og redu­
ceret romanen i flere omgange.
På kurset skal vi fordybe os i for­
skellige emner omkring Lykke-Per:
Bl.a. romanens udgivelseshistorie,
dens modtagelse og de forskellige
fortolkningsmuligheder.
Kursisterne bedes købe eller
låne romanen i en af to-binds ud­
gaverne fra 4. udg. 1918 og frem.
Endvidere bedes kursisterne købe
eller låne: Knut Ahnlund (red.):
Omkring Lykke-Per (1971) samt
orientere sig på hjemmesiden:
www.henrikpontoppidan.dk
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 990 kr.
Samtidsromaner
og danmarkshistorie
Hold 5072: 10 tirsdage kl. 10.15-12
(5/2-9/4)
Ved cand.mag. Lars Tonnesen
Samtidsromanen søger mod det
store livs- og tidsbillede. Den
vil fortælle om, hvem vi er som
mennesker, og hvordan vi agerer
i forhold til samfundet og tiden.
Den er identitetsudforskende,
men med fokus på væsentlige
ideer og kulturformer indenfor
forfatterens samtidshorisont.
På kurset vil vi følge det moder­
ne Danmarks udvikling set i en
række samtidsromaners tidsspejl.
Fra Herman Bangs Stuk (1887) over
Hans Kirks trilogi Fiskerne, Daglejerne og De ny tider (1928-39) vide­
re til Tage Skou Hansens roman­
cyklus Det runde bord (1986-1991)
frem til Hanne Vibeke Holsts best­
seller Som Pesten (2017). Samtidig
vil vi se romanformen udsat for
vidt forskellige episke formater.
Trilogien og romancyklen vil blive
læst med aftalte dokumenterende
nedslag.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
75

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm