Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 74LITTERATUR OG SPROG
LITTERATUR OG SPROG
Studieleder: Dramaturg, cand.phil.
Birgitte Hesselaa
GRUNDKURSER
Nærlæsningens kunst.
En indføring i litterær analyse
Hold 4036: 10 onsdage kl. 15.15-17
(6/2-10/4)
Ved ph.d. Annemette Hejlsted
Målet med dette kursus er at
fordybe os i 'kunsten at læse'.
Hvordan spiller form og indhold
sammen i en litterær tekst? Hvor­
dan kan en analyse af fortællefor­
mer åbne for en dybere forståelse
af tekstens udsagn? Hvordan kan
komposition og tilværelsesforstå­
else høre sammen? Og hvordan
kan den litterære analyse bidrage
med en dybere litteraturhistorisk
forståelse?
Kurset giver værktøjer til
analyse af noveller og indblik i
novelleteori. Ved at koncentrere os
om én genre kan vi få et indtryk af
genrens historiske spændvidde og
spørge til, hvorfor og hvordan den
forandres. Vi læser noveller af så­
vel danske som udenlandske for­
fattere, bl.a. St.St. Blicher, Herman
Bang, Giovanni Boccaccio, Goethe,
James Joyce, Tove Ditlevsen og
Dorthe Nors.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 990 kr.
Fornuft og følsomhed, oplysning og
inderlighed: 1700-tallet
Hold 4037: 10 torsdage kl. 10.15-12
(7/2-11/4)
Ved mag.art. og cand.mag. Bo Tao
Michaëlis
Marie-Madeleine de La Fayette
skrev i 1678 en inderlig, psykolo­
gisk og intim roman om menne­
skelige relationer i de øverste lag
i Frankrig. Denne bog, Fyrstinden
af Clèves, bliver indgangen til den
nye romanform og litteratur, som
kommer til at præge 1700-tallet
især i England, men snart også
i hele Europa. Vi skal på dette
kursus følge den europæiske
verdenslitteratur op til en anden
kvinde, som også skriver på en ny
måde: Den engelske præstedatter
Jane Austen. På denne vej gen­
nem det århundrede, vi forbinder
med oplysning og fornuft, møder
vi så forskellige forfattere som
Daniel Defoe, Lawrence Sterne,
Oliver Goldsmith, Denis Diderot,
Goethe, Schiller og de Laclos.
Litteraturen bliver mere og mere
borgerlig og privat. I tema og stil
peger den støt og stædigt frem
mod romantikken.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 990 kr.
74
Ti kapitler af dansk litteraturs
historie: Fra Johannes V. Jensen til
Martin A. Hansen
Hold 4038: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(5/2-9/4)
Ved ekstern lektor, mag.art. Kim
Byvald, Københavns Universitet
Litteraturen i den første halvdel
af det 20. århundrede fortsæt­
ter ad sporet fra det moderne
gennembrud. Men litteraturen
bliver også fornyet, fordi den
bliver langt mere folkelig end
tidligere. Således bringer bønder,
husmænd og arbejdere nyt stof
og nye synspunkter ind i litteratu­
ren. Omkring 1. Verdenskrig bliver
udviklingen midlertidigt afbrudt
af et avantgardistisk opgør med
naturlyrikken, idet krigen, stor­
byens kaos og det grimme giver
digterne stof til eftertanke.
Vi skal læse udvalgte Himmerlandshistorier af Johs. V. Jensen,
tekster af Jeppe Aakjær, Martin
Andersen Nexø og Thøger Larsen.
Af den ekspressionistiske litte­
ratur skal vi læse tekster af Tom
Kristensen og Rudolf Broby-Johan­
sen. Vi afslutter med tekster fra
1930’erne af bl.a. H.C. Branner, Ha­
rald Herdal og Martin A. Hansen.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 990 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm