Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 72HISTORIE
Iran og iranerne
Hold 1037: 4 tirsdage kl. 18.15-20
(12/3-2/4)
Ved lektor, ph.d. Rasmus Chr.
Elling, Københavns Universitet
Få lande får så negativ presse som
Iran: Ayatollah Khomeini, kvinder
med slør, fundamentalister, atom­
program. Fordommene er mange
og danner et skævt indtryk af Iran.
Forelæseren har beskæftiget sig
indgående med Iran i over 20 år
og taler flydende persisk. I fire fo­
relæsninger fortæller han om det
Iran, han igennem rejser, studier
og forskning har mødt: Et skatkam­
mer af historiske vidundere og et
land, der lader til at være gennem­
strømmet af modsætninger og
paradokser. Vi gennemgår især
det moderne Iran, men også med
afstikkere til det gamle Persien
samt får tips til at rejse i Iran.
72
1. Irans nationalidentitet:
Fortid, religion og nutid
2. Irans historie: Fra Kong Kyros
til Khomeini
3. Irans forhold til Vesten:
Fra imperium til pariastat
4. Irans mangfoldighed:
Kvinder, unge og mindretal
Der vil blive mulighed for at købe
Rasmus Chr. Elling: Irans moderne
historie (2019, Gyldendal)
Sted: Søndre Campus
Pris: 460 kr.
Berlin − en kulturhistorisk rejse
gennem byen
Hold 1038: Lør-søn kl. 10.15-16
(9/3-10/3)
Ved cand.mag. Åse Lerche
Som en hvirvelvind har ud­
bygningen til hovedstad raset
gennem Berlin siden 1990'erne
og sat et markant aftryk på byens
kunst og kultur, arkitektur og
gadebillede.
Vi skuer tilbage på Berlins
kulturhistoriske udvikling i tiden
op til 1918, i mellemkrigstiden,
under nazismen og i efterkrigsti­
dens delte by. På den måde vil vi
se, at byens historiske udvikling
ofte har været præget af brud og
en egenartet religiøs og kulturel
mangfoldighed. Evnen til at ud­
nytte sådanne modsætninger i en
kreativ retning var en væsentlig
grund til, at Berlin i begyndelsen
af det 20. århundrede kunne
udvikle sig til en vigtig europæisk
kunst- og kulturmetropol. Og det
er den evne, Berlin siden genfor­
eningen har aktualiseret igen.
Interesserede kan følge weeken­
den op med en studietur til Berlin.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 690 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm