Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 68HISTORIE
KULTURHISTORIE
Studieleder: Lektor, ph.d. Anna
Sandberg, Københavns Universitet
EMNEKURSER
Lov og orden i det gamle Ægypten
Hold 5066: 10 tirsdage kl. 18.15-20
(5/2-9/4)
Ved cand.phil. Mette Gregersen og
cand.mag. Louise Alkjær
De storslåede monumenter og
grave med lange indskrifter, ritu­
altekster og ikke mindst at leve
i overensstemmelse med Maat:
Den rette orden har givet de gam­
le ægyptere ry som spirituelle og
ordentlige mennesker.
Men ægypterne var mennesker
på godt og ondt ligesom os, og de
overholdt ikke altid samfundets
love. Heldigvis har andre skriftlige
kilder end ovenstående givet os
adgang til et stort tekstmateriale
om ulovligheder, som medførte
retssager ved Kenbet-domstolen.
Udfaldet af disse processer med­
førte forskellige straffe, heraf den
ultimative: Dødsstraf.
Kurset behandler både civile
juridiske forhold og retssager, som
spænder fra de bagatelagtige – på
baggrund af hverdagstrakasserier
– til de alvorlige om bl.a. grav­
røveri, korruption og sammen­
sværgelser.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Ekspeditioner til Ægypten
Hold 5067: Lør-søn kl. 10.15-16
(2/3-3/3)
Ved cand.phil. Mette Gregersen og
cand.mag. Louise Alkjær
Store fund og forfærdelige øde­
læggelser fulgte i kølvandet på de
store europæiske ekspeditioner i
Ægypten, der begyndte allerede i
1700-tallet. Eventyrere, gravrøvere
og senere arkæologer og ægyp­
tologer var lige gode om både
de glorværdige opdagelser og de
mange ødelæggelser i det frem­
medartede Ægypten. Næsten helt
68
indtil fundet af Tutankhamons
grav i 1922 var det kutyme, at
udgraverne som det naturligste i
verden kunne bringe dele af deres
fund med hjem til Europa eller
Nordamerika. Det er bl.a. derfor,
at der er så mange ægyptiske
samlinger på europæiske og nord­
amerikanske museer. Kurset vil
belyse disse interessante tidlige
besøg i landet og undersøge,
hvordan nogle af de store, kendte
samlinger, herunder Glyptotekets,
blev skabt.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 594 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm