Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 66HISTORIE
De danske konger fra reformationen
til revolutionstiden
Hold 1027: 4 torsdage kl. 18.15-20
(7/2-28/2)
Ved cand.mag., museumsinspektør
og seniorforsker Poul GrinderHansen, Nationalmuseet og
dr.phil., museumsinspektør
og seniorforsker Ulla Kjær,
Nationalmuseet
Den danske kongerække er en
parade af farverige skikkelser, som
ikke blot var kransekagefigurer,
men – i al fald for flertallets ved­
kommende – satte deres afgøren­
de præg på den danske historie.
Forelæsningsrækken følger de
danske kongers personligheder og
indsats som regenter fra de hand­
lekraftige renæssancekonger, som
regerede landet i et mere eller
mindre vellykket samarbejde med
det adelige rigsråd, til enevældens
suveræne herskere, der principielt
bestemte alt i deres riger og ikke
stod til ansvar overfor andre end
Gud. Paradoksalt nok udviklede
enevælden i løbet af 1700-tallet
sig til et system, hvor kongen på
papiret bestemte alt, men hvor
det i virkeligheden var dygtige
embedsmænd, som ledede landet
i svage og uformående kongers
navn.
1. Renæssancekongerne
Christian d. 3. og Frederik d. 2.
(PGH)
2. Fra storhed til fald.
Christian d. 4., den udvalgte
prins Christian og Frederik d. 3.
før enevælden (PGH)
3. De første tre enevældige konger
Frederik d. 3., Christian d. 5. og
Frederik d. 4. (UK)
4. Enevældskongerne
Christian d. 6., Frederik d. 5. og
Christian d. 7. (UK)
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 460 kr.
Rundt om Ukraine
Hold 1028: 1 lørdag kl. 10.15-14.30
(6/4)
Ved cand.mag. Thomas Køhler,
Akademisk Rejsebureau
Ukraine blev selvstændigt efter
Sovjetunionens sammenbrud
i 1991 og har især de senere år
været skueplads for konflikter, der
udspringer af landets placering
med Rusland og NATO og EU. Hvad
er Ukraine for et land i dag, og
hvilken historie ligger til grund?
Vi ser på det selvstændige
Ukraines præsidenter siden uaf­
hængigheden i 1991 og skiftende
vestvendt og østvendt politik.
Korruption, giftattentater og
statskup har gennem årene blan­
det sig med forsøg på at indføre
demokrati. Derudover ser vi på
Ukraines tragiske baggrund: Ho­
lodomor, det ukrainske folkemord,
som Stalin gennemførte ved kun­
stigt at skabe en sultkatatstrofe i
Ukraine 1932-33 med op mod 7,5
mio. omkomne til følge.
Vi ser på Krustjovs og efter­
krigstidens Ukraine og de lande­
grænser, de efterlod det nye land
med. Og endelig kaster vi et blik
på det ukrainske præsidentvalg 31.
marts 2019.
Forelæsningen kan følges op
med rejser til Ukraine med Akade­
misk Rejsebureau.
Sted: Søndre Campus
Pris: 330 kr. (inkl. frokost, vand og
kaffe/te)
Magi og trolddom fra oldtiden
til 1693
Hold 1029: 3 tirsdage kl. 18.15-20
(26/3-9/4)
Ved ph.d. Torben Svendrup
Magi og trolddom er et ukendt ka­
pitel i dansk middelalderhistorie,
men en del af dagliglivet. Udover
bønner var magi den eneste
beskyttelse de fleste mennesker
havde mod sygdom.
Trolddommen var den skade­
voldende sorte magi, der havde til
formål at ødelægge mennesker.
Magi og trolddom hørte i middel­
alderen under kirkeretten, og vi
har ingen eksempler i Danmark
på, at der blev brændt hekse før
efter reformationen.
Dette forandrede sig med refor­
mationen. Nu var forfølgelsen af
trolddom et verdsligt anliggende,
og hekseprocesserne begyndte i
stor stil. I 1540 blev den første heks
brændt i Stege.
Hvid magi var bredt accepteret,
og først med Christian d. 4.’s for­
ordning i 1617 blev denne form for
magi forbudt. Hvid magi var nu
trolddom, og udøveren blev ofte
straffet på bålet.
Sted: Søndre Campus
Pris: 345 kr.
66

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm