Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 65



HISTORIE
1. Verdenskrig og Danmark
Hold 1024: 5 torsdage kl. 18.15-20
(7/2-7/3)
Ved museumsinspektør, ph.d.
Kristian Bruhn, lektor, ph.d.
Claus Bundgård Christensen,
museumsinspektør Morten
Tinning og tidl. brigadegeneral,
seniorforsker em. Michael
Hesselholt Clemmesen
Danmark var som bekendt neutral
under 1. Verdenskrig og formåede
at holde sig udenfor. I denne fore­
læsningsrække ser vi nærmere på
Danmarks og danskernes forskel­
lige roller i krigen.
1. Indledning og overblik.
Danmark 1914-1918 (KB)
2. Spioner – de krigsførende
landes efterretningstjenester
i Danmark (KB)
3. Sønderjydernes krigsoplevelser
på Vestfronten og Østfronten
(CBC)
4. Danskere som frivillige i den
canadiske hær på Vestfronten
(MT)
5. Det neutrale Danmarks van­
skelige og skiftende position
mellem de tyske og britiske
flåder (MHC)
Sted: City Campus
Pris: 575 kr.
Flere store Grønlandsekspeditioner
Hold 1025: 4 onsdage kl. 16.15-18
(13/3-3/4)
Ved mag.art. et cand.mag. Kurt L.
Frederiksen
I disse år er der meget røre i
forholdet mellem Danmark og
Grønland – og internt i Grønland.
Hvor er landet på vej hen? Hvad
med rigsfællesskabet?
De store grønlandsekspediti­
oner har spillet en vigtig rolle i
disse spørgsmål. Ved at afdække
selve ekspeditionerne er det
hensigten at trække disse lange
linjer op.
Denne forelæsningsrække
lægger sig i forlængelse af den
tidligere, men tilrettelægges, så
man sagtens kan deltage, selvom
man ikke hørte de første forelæs­
ninger.
1. Konebådsekspeditionen
1883-1885
2. Den 2. Thule-ekspedition 19161918. Jubilæums-ekspeditionen
1920-1923
3. I. P. Koch. Ejnar Mikkelsen og
Scoresbysund
4. Den 6. og 7. Thule-ekspedition
1932-1933. Treårsekspeditionen
1931-1934
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 460 kr.
Grever, troubadourer og katarer
i Occitanien
Hold 1026: 1 lørdag kl. 10.15-14
(23/2)
Ved lektor em. Leif Søndergaard,
Syddansk Universitet
Occitanien var i middelalderen
ikke en politisk-geografisk enhed,
men et blomstrende kulturområ­
de, der dækkede den sydlige halv­
del af det nuværende Frankrig i
1100-1200-tallet. Her blev der talt
occitansk, et romansk sprog, som
stadig tales af millioner ved siden
af fransk.
Området var opdelt i en række
hertugdømmer og grevskaber,
som var uafhængige af den
franske konge. Her holdt greverne
til på deres befæstede borge, hvor
troubadourerne sang og spillede
for de fornemme adelige, bl.a.
erotiske sange, der har påvirket ly­
rikken i Europa helt frem til i dag.
Og her søgte katarerne tilflugt på
borgene, da den franske konge og
paven i begyndelsen af 1200-tal­
let iværksatte deres korstog for
at erobre området og udslette
katarernes religiøse tro.
Katarismen var stærkt kritisk
overfor den katolske kirkes fokus
på materiel rigdom, dens hierarki
og mange af dens ritualer. Inte­
ressen for katarerne har været
kraftigt voksende de senere år.
Forelæsningen kan følges op
med en rejse med Akademisk
Rejsebureau i september 2019.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 230 kr.
65





Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm