Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 63HISTORIE
FORELÆSNINGSRÆKKER
Kolonialismen
Hold 1018: 5 onsdage kl. 18.15-20
(27/2-27/3)
Ved cand.scient.soc. Allan
Spangsberg Nielsen
Europas rolle som kolonimagt ude
i verden er velkendt og ses ofte
fra den europæiske side. Det er
fortællingen om, at den europæi­
ske civilisation og kristendommen
nåede frem til verdens fjerneste
egne – til alles fordel.
Det er dog absolut kun en del
af sandheden, man ’glemmer’ den
ekstreme racisme og kynisme,
hvormed man underlagde sig
og undertrykte folkeslag i alle
verdensdele, og i mange tilfælde
begik decideret bevidst folkedrab.
Hvad der er mindre kendt er, at
disse forbrydelser blev understøt­
tet af den daværende videnska­
belige verden, og myten om den
’hvide mands byrde’ samt den
dertilhørende racehygiejne kan
føres op til nazismens forbrydel­
ser og racisme i dag.
Sted: Søndre Campus
Pris: 575 kr.
lande i nogle århundreder domine­
re Nordeuropa og sætte et uudslet­
teligt aftryk på verdenshistorien?
Gennem kilder på runesten og
pergament afdækkes historien,
og der træder tre træk frem, som
kan forklare ekspansionen. Det
handler om fyrsternes ambitioner
og om slægternes stridigheder og
om penge.
Der var overraskende få vikin­
ger i ’vikingetiden’, men troen på
en uovervindelig vikinge-ånd har
formet skandinavernes selvforstå­
else de sidste par hundrede år og
sætter stadig sine spor.
1. Mellem sagn og historie: Den
skandinaviske ekspansion i
middelalderen og den basale
kildekritik
2. Købmænd og sørøvere. Handel,
skibe, sølvmønter og krigstogter
3. De skandinaviske lande bliver
til stater. Kongemagtens centra­
lisering og dens konsekvenser
4. Vikingen og den danske identi­
tet. Hvordan vikingetiden blev
skabt i 1800-tallet, og hvad den
har betydet siden
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 460 kr.
Tyrkiets historie
Hold 1020: 5 mandage kl. 18.15-20
(11/3-8/4)
Ved cand.mag. Deniz Serinci
Sølv, blod og kongemagt
Hold 1019: 4 tirsdage kl. 18.15-20
(5/3-26/3)
Ved cand.mag. Anders Lundt
Hansen
’Vikingetiden’ er det almindelige
begreb for den skandinaviske
ekspansion fra ca. år 800 til 1050.
Hvordan kunne de skandinaviske
Denne forelæsningsrække vil om­
handle Tyrkiets moderne historie
fra oprettelsen af republikken
i 1923 med general Atatürk i
spidsen og frem til i dag. Vi vil se
på statsideologien kemalismens
opståen, afskaffelsen af sharia-lov
og indførelsen af sekularisme, de
mange militærkup og spæn­
dingerne mellem by og land.
Endvidere vil vi komme ind på den
kurdiske konflikt, der har varet ved
siden 1984.
Herudover vil vi undersøge Tyr­
kiets kølige forhold til EU og øn­
sket om medlemskab, det meget
varmere forhold til Mellemøsten,
hvor Tyrkiet er en regional stor­
magt, samt islams rolle i landet.
Endvidere vil vi se på kupforsøget
i sommeren 2016.
Sted: Søndre Campus
Pris: 575 kr.
Generationerne i det 20. århundrede
Hold 1021: 4 tirsdage kl. 18.15-20
(19/2-12/3)
Ved lektor mso em., cand.phil.
Henrik Jensen, Roskilde Universitet
Hvad betyder generationerne for
identiteten? Parallelt med at det
i det 20. århundrede i stigende
grad blev selvet, der blev altings
målestok – 'mine værdier' –
spillede generationerne en
væsentlig rolle for identiteten
og for tolkningen af verden og
historien. Siden Hemingway døbte
sin 1. Verdenskrig-generation 'den
fortabte generation', er de kommet
på løbende bånd. Hver generation
tillagdes et distinkt udtryk, og der
er foregået en til tider voldsom
identitetsmæssig anerkendelses­
kamp imellem dem, som efterlader
os et indblik i den subjektive side
af århundredets tumultariske
historie: Hvordan det føltes.
1. Hvad er en generation? Hvad
var 'den fortabte generation',
og hvor dækkende var den for
1920'erne? Krigserfaringens
betydning. Krigsromanerne
2. 'Lillebrorgenerationen' kulmi­
nerede i de radikale 1930'ere og
2. Verdenskrig. Stregen i sandet.
Kulturradikalismen i Danmark.
Hvad udtrykker 1950'ernes 'tav­
se generation' trods sin tavs­
hed? I Vesten og især i Danmark
set gennem Peter Seeberg, Villy
Sørensen m.fl.
3. 68'erne. Ungdomsoprør/
studenteroprør: Et allerede
mørt citadel bryder sammen.
Et middelklasseopgør med
middelklassen. Selvets store
gennembrud trods al snak om
fællesskab.
4. Generation X, Y og Z. Identitets­
politikken spidser til. Teknologi­
ens og algoritmernes sejrsgang.
Sted: City Campus
Pris: 460 kr.
63

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm