Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 61HISTORIE
• Iberere, keltere og andre for­
historiske folkeslag
• Den mytiske tartessiske
civilisation
• Den romerske erobring, roma­
niseringen og modstanden fra
det indfødte folk
• Ødelæggelsen af den klassiske
periode og visigoternes korte
beherskelse
• Spænding og samarbejde
mellem islam og kristendom
frem til 1492
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 495 kr.
Kinas lange vej til det 21. århundrede
Hold 5062: 4 tirsdage kl. 18.15-20
(5/3-26/3)
Ved cand.mag. Otto Leholt
Fra piratvæsen til verdensmagt:
Det Britiske Imperiums historie
1496-1898
Hold 5060: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(5/2-9/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Det Britiske Imperium var verdens
største globale imperiale projekt.
Vi ser på begyndelsen til imperiet
med de engelske indhug i Spani­
ens koloniområder, anlæggelsen
af de første britiske kolonier
i Nordamerika, erobringen af
Indien og opbyggelsen af den
verdensomspændende flådemagt.
I løbet at 1800-tallet gik imperiet
fra at være et erobringsprojekt til
også at indeholde et ’civiliseren­
de element.’ Det viser sig dog at
være problematisk, hvilket ses i
Sepoy-mytteriet, David Livingsto­
nes rejser og kapløbet om Afrika i
1880’erne. Vi ser også på opiumkri­
gene, briternes kamp mod den is­
lamiske fundamentalisme i Sudan
og The Great Game, dvs. spillet mod
russerne om nordgrænsen mellem
Britisk Indien og Afghanistan. I
1800-tallet oplever man imperiets
kulmination, og vi afslutter med
slaget ved Omdurman, det sidste
store kavaleriangreb, hvor også den
unge Churchill deltog.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Spanien før 1492
Hold 5061: 5 fredage kl. 12.15-14
(8/2-8/3)
Ved cand.scient.soc. Miguel
Campos
Emnet for dette kursus er, hvad
der i dag er kendt som Spanien,
før det blev en verdensmagt i
1492. Ud fra et socialhistorisk per­
spektiv og ved hjælp af skriftlige
og ikke-skriftlige kilder gives et
interdisciplinært billede af:
• Det arkæologiske udgravnings­
område ved Atapuerca
• Neandertalere på Den Iberiske
Halvø
• Forhistorisk kunst, bl.a. hule­
malerier i Altamira, bautastene,
dysser og talaioter
Fra at være et ludfattigt bonde­
samfund i 1970’erne er Kina i dag
blevet verdens næststørste økono­
mi. Hvordan er det sket? Kinas
moderniseringsproces har ikke
blot været præget af revolutioner
og kaos, men også en høj grad
af kontinuitet fra Kinas tidligste
herskerdynastier.
I kurset vil vi trække de store
linjer op fra den kinesiske civi­
lisations grundlæggelse over
kejserdynastierne og frem til det
moderne Kina i dag.
1. Den kinesiske kulturs rødder,
daoisme, konfucianismen og
etableringen af det første kej­
serrige
2. Det sidste kejserrige og mødet
med europæerne, opiumkrigen
og kejserrigets fald. Den kinesi­
ske republik 1912. 19. maj-bevæ­
gelsen og borgerkrigen mellem
Kinas Kommunistiske Parti og
Goumindang
3. Den Kinesiske Folkerepublik
1949, Det Store Spring Fremad
og Kulturrevolutionen
4. Kina efter Mao – økonomiske
reformer, Tiananmen 1989, og
Kinas politiske og økonomiske
udvikling frem til i dag
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 396 kr.
61

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm