Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 60HISTORIE
EMNEKURSER
Mellemøstens moderne historie
Hold 5056: 10 fredage kl. 10.15-12
(8/2-12/4)
Ved cand.mag. Deniz Serinci
På dette kursus vil vi se på Mel­
lemøstens moderne historie fra
1. Verdenskrig og frem. Vi tager
udgangspunkt i Israel-Palæsti­
na-konflikten, de statsløse kurdere
i Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien samt
den moderne jihadisme, som den
kommer til udtryk i al Qaeda og
Islamisk Stat.
Hvad er de underliggende
årsager til eksempelvis Islamisk
Stats fremkomst? Hvordan ser
fremtiden ud for Islamisk Stat og
al Qaeda? Udgør jihadismen en
reel trussel mod Vesten? Endvi­
dere vil vi også komme ind på
golflandene med Saudi-Arabien i
spidsen.
Det Arabiske Forår – som det
kom til udtryk i bl.a. Syrien, Egyp­
ten og Bahrain – vil ligeledes blive
behandlet. Hvad har det bragt af
forandringer her ni år efter? Har
'foråret' indfriet de oprindelige
demonstranters forventninger?
Sidst, men ikke mindst vil vi se på
USA’s rolle i regionen.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 990 kr.
Oprør i imperiets baghave:
Den Irske Revolution 1910-1923
Hold 5057: 7 mandage kl. 16.15-18
(11/2-25/3)
Ved cand.mag. Frederik Werner
Kronborg
”Ireland unfree shall never be
at peace”. Sådan lød ordene ved
en begravelse i 1915 talt af en
af Påskeoprørets senere ledere,
Patrick Pearse. De var rettet di­
rekte mod London og det britiske
overherredømme, og talen blev
startskuddet til Påskeoprøret i
1916, hvor Den Irske Republik blev
udråbt. Republikken holdt dog
kun i fem dage, men i de følgende
år udspillede der sig en uafhæn­
60
gighedskrig og en efterfølgende
ødelæggende og opslidende
borgerkrig.
I løbet af kurset vil vi gennem­
gå de politiske forhold fra det
parlamentariske sammenbrud i
London i 1910 til etableringen af
Nordirland samt problematikker­
ne ved oprettelsen af Irland som
’Free State’. Vi vil undersøge den
nyeste irske forskning med fokus
på alt mellem storpolitik, lokale
forhold i regionerne og kvinders
rolle i revolutionen.
Anvendt litteratur: Diamaid
Ferriter: A nation and not a rabble:
The Irish Revolution 1913-1923
(2015, Profile Books).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 693 kr.
Den 2. Verdenskrig
Hold 5058: 10 fredage kl. 10.15-12
(8/2-12/4)
Ved cand.mag. Kenneth Kølle
Den 2. Verdenskrig var en global
konflikt, som varede fra 1939-45.
Den blev udkæmpet mellem to
militære alliancer, aksemagter­
ne og de allierede. Det var den
mest udbredte krig i historien
med op imod 110 mio. mennesker
mobiliseret til krig. Krigens tab
af menneskeliv og materielle
ødelæggelser er langt det største,
verden endnu har set.
På kursets første del analyserer
vi perioden, fra Hitler kommer
til magten i Tyskland og frem til
D-dag i 1944. I denne forbindelse
vil vi berøre emner som ’lebens­
raum’, slaget om England, opera­
tion Barbarossa, Pearl Harbor og
Stillehavskrigen.
På kursets anden del analyserer
vi perioden fra D-dag og frem til
den tyske og japanske kapitula­
tion i 1945. Her ser vi på emner
som Operation Overlord, Arden­
nerslagene, Jaltakonferencen og
Nürnbergprocessen.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Vietnamkrigen
Hold 5059: 10 fredage kl. 12.15-14
(8/2-12/4)
Ved cand.mag. Kenneth Kølle
Vietnamkrigen var en af de stør­
ste militære konflikter i nyere tid.
Dens oprindelse, forløb og udfald
påvirkede ikke bare de stridende
parter, men også hele det interna­
tionale samfund. Krigen varede i
30 år, kostede milliarder af dollars
og resulterede i enorme tabstal.
Kursets første del analyserer selve
oprindelsen til konflikten, hvor
udgangspunktet er den franske
kolonikrig fra 1945-54. Her vil vi
bl.a. berøre emner som Ho Chi
Minh, Dien Bien Phu og Genè­
ve-aftalen i 1954.
Kursets anden del analyserer
USA’s krig i Vietnam. USA var fast
besluttet på at beskytte Sydviet­
nam mod kommunismen, og
den amerikanske intervention i
Sydvietnam skulle resultere i en
åben krig med Nordvietnam. Her
vil emner som Tonkin-affæren,
Tet-offensiven og antikrigs-prote­
sterne blive berørt.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm