Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 58HISTORIE
HISTORIE
EMNEKURSER
ANTIKKEN
GRUNDKURSUS
Balkan, Donau og romerske kejsere
Hold 5053: 10 onsdage kl. 14.15-16
(6/2-10/4)
Rom
Hold 4031: 10 torsdage kl. 12.15-14
(7/2-11/4)
Ved mag.art. Ulla Rald, cand.mag.
Hanni Hartmann Hansen og
cand.mag. Morten Skou Andersen
Roms udvikling fra landsby til
stormagt er en fængslende
fortælling, som romerne også selv
holdt af at fortælle. Vi dykker ned
i Roms historie, litteratur, filosofi
og politiske liv samt fokuserer på
romersk kunst og arkitektur. Del­
tagerne får en introduktion til de
skriftlige og arkæologiske kilder
fra de vigtigste perioder: Konge­
tiden, republikken og kejsertiden,
herunder den arv, som Rom fik
fra græsk kultur. Desuden ser vi
nærmere på den rige, romerske
litteratur, Pompeii, Herculaneum,
familie samt dannelse og Roms
betydning som formidler af den
antikke kultur i verdenshistorien.
Museumsbesøg indgår –
entréudgifterne afholdes af
deltagerne. Tekstsamling sælges
på holdet.
Sted: Studieskolen, Borgergade
12, 1300 København (1. sal, lokale
108/110)
Pris: 990 kr.
Ved ekstern lektor, mag.art. Thyge
C. Bro, DIS, mag.art. Ulla Rald og
cand.mag. Morten Skou Andersen
Romerne snublede ind på Balkan
med erobringen af Makedonien i
146 f.Kr. Gennem de næste 100 år
kæmpede de mod thrakere og illy­
rer, indtil alt syd for Donau var ro­
mersk. Og det var hertil Augustus
sendte digteren Ovid i eksil. Med
Trajans krig mod dakerne blev
der skabt ro i år 117. Landbruget
lagde grunden til mange byer, der
voksede i kraft af en blomstrende
handel. I dag kan vi gå rundt langs
romerske bymure, se triumfbuer,
templer og amfiteatre midt i de
moderne byer. Det romerske Bal­
kan er lidt overset i dag, men det
var vigtigt i Romerriget. Ikke min­
dre end 25 af de senere kejsere
var født der. Kejsere som Aurelian,
Galerius og Konstantin den Store
blev alle født i det nuværende
Serbien. Diokletian byggede sig
et pensionistpalads, som i dag er
kernen i den moderne by Split.
Sted: Studieskolen, Borgergade
12, 1300 København (1. sal, lokale
108/110)
Pris: 990 kr.
Arven efter Alexander den Store
Hold 5054: 10 torsdage kl. 14.15-16
(7/2-11/4)
Ved ekstern lektor, mag.art. Thyge
C. Bro, DIS, cand.mag. Mathias
Strøm Manly og cand.mag.
Sebastian Maskell Andersen
Da Alexander den Store døde i 323
f.Kr. var der ingen kendte planer
for fremtiden af det verdensrige,
som han havde skabt på lidt over
et årti. Ønskede han yderligere
erobringer, eller skulle der ske en
konsolidering med integration af
de mange folkeslag? Uanset hvad
så opstod der i kølvandet på hans
erobringer myter og legender af
58
næsten religiøs karakter overalt,
hvor han havde været. Alexan­
derromanen fortsatte i et utal af
former fra romerne, over ridder­
romaner til Skandinavien med en
egen tradition overalt i verden.
Biblen er nok den meste solgte
bog, men Alexanderromanen er
den mest læste, og den dannede
en tradition af myter og historie,
der synes udødelig. Alexander den
Store er den antikke skikkelse, der
findes relativt flest spor efter i
billedkunsten.
Sted: Studieskolen, Borgergade
12, 1300 København (1. sal, lokale
108/110)
Pris: 990 kr.
Magtens kvinder − kvinders magt
Hold 5055: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(5/2-9/4)
Ved mag.art. Ulla Rald, cand.mag.
ekstern lektor, cand.mag. Liv Carøe,
Københavns Universitet og
cand.mag. Bjarne B. Purup
”Bag enhver succesfuld mand
står en stærk kvinde”, men ofte
træder hun frem. I antikken er der
masser eksempler på magtfulde
kvinder. Fra den græske Xantip­
pe, over de ’lastefulde’ etruski­
ske kvinder til den forførende
egyptiske hersker Kleopatra og
handlekraftige romerske kejserin­
der. Kvinder kunne endda donere
bygninger og være mæcener. I
græske komedier gøres der dog
grin med kvinderne, men ofte
viser kvinderne snarrådighed og
løser konflikterne.
Romerske kejserinder, bl.a. Livia
og Agrippina, agerer åbenlyst og
bliver beskyldt for hor og mord,
hvis ikke de selv bliver dræbt af
deres søn eller ægtemand. Mange
grusomme historier hører vi
gennem skriftlige kilder – skrevet
af mænd. Et andet billede træder
frem gennem maleri, mønter, mu­
mieportrætter og skulptur med
dydige, smukke kvinder.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm