Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 57FILOSOFI OG IDEHISTORIE
8. Neuro-skepticisme: Er vores
virkelighedsopfattelse hjerne­
spind?
9. Socialkonstruktivisme II: Kli­
maforandringer og videnska­
belig viden
10. Afsluttende diskussion
Meningen med det hele
− eksistentialismen genbesøgt
Hold 1015: Lør-søn kl. 10.15-16
(30/3-31/3)
Ved mag.art. Jakob Holm
Vi jagter alle lykken, og nogle
finder den i glimt, men vi slipper
aldrig for de store spørgsmål:
Hvordan skal jeg håndtere min
frihed? Hvordan bliver jeg bedre
til at tage ansvar for mit liv?
Hvordan undgår jeg at leve efter
andres forskrifter?
Dette weekendkursus om
meningen med det hele vil blive
brugt på at besvare de spørgsmål.
Med udgangspunkt i filosoffer
som Kierkegaard og Sartre vil der
blive introduceret til de væsent­
ligste temaer og begreber fra ek­
sistentialismens brede tradition.
Deltagerne vil samtidig blive givet
en række praktiske redskaber
til at finde svar på tilværelsens
fundamentale spørgsmål: Hvad er
meningen med det hele?
Kurset vil tage afsæt i under­
viserens bog: Meningen med det
hele (2018, Kristeligt Dagblads
Forlag).
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 690 kr.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 1150 kr.
Kan vi tro på en objektiv sandhed?
Hold 1016: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(26/2-7/5)
Ved ph.d. Rasmus Thybo Jensen
Afhænger sandheden af øjnene,
der ser? Og hvad vil det overhove­
det sige, at noget er sandt? Disse
klassiske filosofiske spørgsmål
har fået en ny relevans i en tid,
der af nogle kaldes postfaktuel. Vi
forfølger to spørgsmål: (1) Kan vi
fastholde troen på, at der findes
objektive sandheder? (2) Kan
vi fastholde troen på, at vi kan
erkende sådanne sandheder? Vi
undersøger bl.a. ideen om, at alle
kendsgerninger er socialt konstru­
erede, og ideen om at alt, hvad vi
oplever med Nørretranders’ ord,
er en simulering, vi selv eller vores
hjerner laver. Undervejs trækker vi
på klassiske filosoffer som Platon,
Descartes, Hume og Kant. Vi ser
også på en række aktuelle debat­
ter, hvor objektivitetsbegrebet er
på spil: Om klimaforandringernes
menneskeskabte karakter, om
kønsidentitet og om sygdoms­
begrebet.
1. Hvad er sandhed?
Klassiske teorier
2. Er alt relativt?
Platons Theaitetos
3. Begrebsrelativisme I: Former
vores begreber virkeligheden?
4. Begrebsrelativisme II: Former
vores begreber sansningen?
5. Socialkonstruktivisme I: Køns­
identitet og sygdomsbegrebet
6. Hvad er viden? Klassiske
teorier
7. Klassisk skepticisme:
Descartes og Hume
Forbedringer af mennesket
− hvor går grænsen?
Hold 1017: 5 torsdage kl. 18.15-20
(14/3-11/4)
Ved professor mso, ph.d. Thomas
Søbirk Petersen, Roskilde
Universitet
At medicin kan forbedre livet for
syge mennesker er en kendsger­
ning. Men i hvilken udstrækning
bør vi anvende medicin til raske
mennesker? Raske anvender jo i
mange tilfælde medicin i dag, fx i
bestræbelserne på at få børn, blive
stærkere eller klogere. Forelæs­
ningsrækken vil kortlægge og dis­
kutere de etiske udfordringer, der
rejser sig i kølvandet på følgende
medicinske teknologier: Repro­
duktive forbedringer vha. kunstig
befrugtning eller selektion af
fostre, fysiske forbedringer vha.
doping og kognitive forbedringer
vha. såkaldte study drugs/men­
tal doping. Udover at læse små
tekster om de etiske spørgsmål i
forhold til disse teknologier skal
vi også prøve at blive klogere på,
hvordan vi kan koble vores følelser
med fornuften, når vi skal vurde­
re/beslutte, hvor grænsen bør gå
for forbedringer af mennesket.
1. Hvad er en menneskelig forbed­
ring? Er etik bare et spørgsmål
om følelser?
2. Reproduktive forbedringer: Etik
og kunstig befrugtning
3. Reproduktive forbedringer: Etik
og selektion af fostre
4. Fysiske forbedringer: Etik og
doping
5. Kognitive forbedringer: Etik og
mental doping
Sted: City Campus
Pris: 575 kr.
57

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm