Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 56FILOSOFI OG IDEHISTORIE
FORELÆSNINGSRÆKKER
Kunsten at dø
Hold 1011: 5 torsdage kl. 18.15-20
(2/5-6/6)
Ved ph.d., MHH Anders Dræby
Sørensen
Døden er et af livets mest grund­
læggende vilkår, og alligevel lider
mange af os af dødsforskrækkelse.
Vores samfund dyrker ungdom­
men, og en god del af os ved ikke
længere, hvordan vi skal forholde
os til døden. Vi har derfor brug
for at genoplive kunsten at dø, så
vi kan lære at leve med døden, få
en god alderdom og en dag tage
afsked med livet.
Forelæsningsrækken følger
kunsten at dø igennem historien
og ser på, hvordan filosofi, reli­
gion, litteratur og psykologi i både
Vesten og Østen har forholdt sig
til døden. Vi ser også på, hvordan
en moderne ’dødskunst’ kan se
ud, og hvordan den kan hjælpe
os til at få et mere levende og
meningsfuldt liv. Kan den bidrage
til en fejring af livet og alderdom­
men, og hvordan kan vi få en god
død? Forelæsningsrækken tager
især afsæt i Anders Dræbys bog
Livskunsten – filosofien om at
vågne op til livet (2018, Akademisk
Forlag).
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 575 kr.
Kend din populist. En filosofisk
undersøgelse af populisme
Hold 1012: 5 mandage kl. 18.15-20
(25/2-25/3)
Ved cand.mag. Andreas Mebus
Hvad er populisme? Der er til dags
dato ingen definition af ’popu­
lisme’, som alle kan tilslutte sig,
selvom mange i de seneste par
år har forsøgt at indkredse dette
tilsyneladende uregerlige begreb
og fænomen. Men populismen er
langt fra et overstået kapitel på
den globale politiske scene. Og i
denne forelæsningsrække skal vi
med en filosofisk vinkel på sagen
56
opspore og undersøge nogle af
grundelementerne i den dagsak­
tuelle debat om populisme. For
hvis vi virkelig vil gøre noget ved
populisme, gælder det om at for­
stå de politiske og filosofiske ideer,
som populismen lever på.
Sted: Søndre Campus
Pris: 575 kr.
1920’erne – men også symbolsk:
Berlin spændt op mellem de me­
get modsatte værdier, vi forbinder
med hhv. Preussen og Weimar. Og
det vil vise sig, at modsætningen
slet ikke er så enkel igen – hvil­
ket kun gør den så meget mere
interessant.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 575 kr.
Arbejde, forbrug og pluralisme:
Hannah Arendts politiske tænkning
Hold 1014: 5 torsdage kl. 18.15-20
(7/2-7/3)
Ved BA Claus Christoffersen
Ikke et ord om Hitler eller muren:
Berlin mellem Preussen og Weimar
Hold 1013: 5 tirsdage kl. 12.15-14
(14/5-11/6)
Ved BA Claus Christoffersen
Da muren faldt, åbnedes horison­
ten paradoksalt nok for tiden før
2. Verdenskrig, for med murens
fald ophørte nazismen og Den
Kolde Krig med at være den alt­
dominerende horisont for Berlin.
Dermed kunne det preussiske
Berlin, Kejserrigets Berlin og Wei­
marrepublikkens Berlin åbnes for
os. Et meget sammensat Berlin,
som både er blevet betegnet som
militarismens by – Sparta an der
Spree – og som modernismens by
– Chicago an der Spree.
Vi skal i forelæsningsræk­
ken se på dette Berlin mellem
Preussen og Weimar. Det skal
forstås tidsligt – fra 1600-tallet til
Filosoffen Hannah Arendt
(1906-75) repræsenterer et af
de stærkeste bud på en poli­
tisk tænkning, der kan svare på
udfordringen efter murens fald.
Hun går på tværs af sædvanlige
højre/venstre-skel og hævder, at
den marxistiske tænkning og den
økonomiske liberalisme er fælles
om at sætte arbejde og forbrug
i centrum, hvilket er fatalt. Dels
truer forbruger- og arbejdssam­
fundet eksistensen af en stabil
verden, der er forudsætningen for,
at mennesket kan udfolde sig som
selvstændigt individ. Dels forsvin­
der det politiske fællesskab, når
økonomien bliver omdrejnings­
punkt for menneske og samfund.
Men det politiske samfund er
forudsætningen for pluralismen,
og det er pluralismen, der mulig­
gør, at mennesket kan eksistere
som særegent individ og ikke som
flokdyr eller massemenneske.
1. Hannah Arendts liv
2. Mennesket som politisk væsen
eller økonomisk og socialt dyr
3. Arbejdets og forbrugets domi­
nans i den moderne verden
4. Den stabile menneskelige
verden og hvorfor den er truet
i dag
5. Pluralisme, handling og tænk­
ning og det ondes banalitet
Sted: City Campus
Pris: 575 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm