Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 55FILOSOFI OG IDEHISTORIE
Kan vi tro på en objektiv moral?
Hold 5050: Man-fre kl. 10.15-14.45
(8/7-12/7)
Ved ph.d. Rasmus Thybo Jensen
”Hvis der ikke findes nogen Gud,
betyder det så, at alt er tilladt?”
Sådan spørger en af personerne
hos Dostojevskij. Siden det, som
sociologen Max Weber kaldte
videnskabernes affortryllelse af
verden, har udfordringerne til ide­
en om en universel moral stillet
sig i kø. Hvis videnskaben er den
bedste måde at forstå naturen på,
betyder det så ikke, at naturen er
blottet for værdier? Når forskel­
lige kulturer har modstridende
normer, må vi så ikke acceptere, at
normer er kulturrelative? Og hvis
mennesket blot er et resultat af
en evolution, er vi så ikke nødven­
digvis gen-egoister?
På kurset undersøger vi mulig­
heden for at forsvare ideen om en
objektiv, universel moral gennem
en delvis genfortryllelse af verden,
der bevarer en nødvendig respekt
for videnskaben.
indiske og kinesiske livsfilosofis
hovedretninger, bl.a. konfucia­
nismen, den taoistiske skole,
den buddhistiske filosofi og den
hinduistiske filosofi og diskuterer,
hvorfor de er blevet relevante for
Vestens mennesker.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1188 kr.
Hvad er demokrati?
Demokratiets idehistorie
Hold 5052: Man-fre kl. 10.15-14.45
(22/7-26/7)
Ved BA Claus Christoffersen
I dag er demokratiet som styre­
form uantastet i Danmark. Til
gengæld er debatten om, hvad de­
mokrati egentlig er, næsten helt
fraværende. Vi er med andre ord
enige om noget, vi ikke diskuterer
indholdet af. Vi vil derfor søge en
forståelse af, hvad demokrati er
ved at se på nogle vigtige trin i de­
mokratiets udvikling fra antikken
over oplysningstiden og vel­
færdsstaten til nutidens såkaldte
markedsdemokrati.
Vi undersøger, hvordan
demokratiet er blevet forstået
og vurderet forskelligt gennem
tiden, og hvordan det er blevet
forbundet med retsstaten, med
fremkomsten af den myndige og
oplyste borger, med eksistensen
af en fri og levende debat mv. Og
ikke mindst spørger vi, i hvilken
grad disse forbindelser stadig
er gældende – for at finde ud af,
hvilken form for demokrati det er,
vi er så enige om at hylde i dag.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1188 kr.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1188 kr.
Indisk og kinesisk livsfilosofi
Hold 5051: Man-fre kl. 10.15-14.45
(22/7-26/7)
Ved ph.d., MHH Anders Dræby
Sørensen
I de seneste årtier er indisk og
kinesisk livsfilosofi blevet stadig
mere populært i den vestlige ver­
den. Mange danskere har fx stiftet
bekendtskab med mindfulness,
yoga og yin/yang-tankegangen,
der oprindelig stammer fra den
asiatiske filosofi. Når de indiske
og kinesiske livsfilosofier er blevet
så populære, skyldes det, at de
udgør nogle meget praktiske og
dybtgående tilgange til tilværel­
sen, der handler om at opnå et
godt liv. Men hvad er kernen i de
indiske og kinesiske livsfilosofier,
og hvordan er de to traditioner
overhovedet opstået?
Kurset giver et indblik i den
55

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm