Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 53FILOSOFI OG IDEHISTORIE
Hvad skete der med Villy Sørensen?
Hold 5045: Lør-søn kl. 10.15-16
(16/3-17/3)
Ved lektor em., mag.art. Poul
Lübcke, Københavns Universitet
Villy Sørensen (1929-2001) var i
et halvt århundrede en markant
personlighed i dansk kulturliv.
Omkring sin debut, Sære historier
(1953), var han en kontroversiel
forfatter, der blev afvist af de
førende smagsdommere. Men i
1960’erne hørte han til den ab­
solutte kulturelite. I 1970’erne fik
han også en mere folkelig appel,
og i årene op til sin død blev han
i brede kredse hædret som for­
fatter, filosof og vismand. Mindre
end et år efter, at han var død, var
man imidlertid holdt op med at
tale om ham, og i dag vil mange
unge næppe kende ham. Hvorfor?
Hvad var det, der gjorde, at han
i dag ikke længere læses? Er det
en svaghed i forfatterskabet, eller
er det blot tiden, der i dag er en
anden? Eller er det slet og ret en
uanstændig glemsomhed? Kurset
vil søge at besvare disse spørgs­
mål og samtidig præsentere en
samlet fortolkning af Sørensen
som filosof, forfatter, litteraturkri­
tiker og samfundsdebattør.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 594 kr.
Håbets idehistorie
Hold 5046: Lør-søn kl. 10.15-16
(6/4-7/4)
Ved lektor em., mag.art. Poul
Lübcke, Københavns Universitet
Evnen til at håbe er noget af det,
der afgørende skiller mennesket
fra dyret. De fleste dyr kan lige­
som mennesker have forvent­
ninger, men kun mennesket kan
håbe. Både forventninger og håb
kan skuffes, men håbet har altid
skuffelsens mulighed for øje og
er derfor forbundet med friheden
til enten at gribe håbet og udvikle
det eller beskytte sig selv ved ikke
at håbe for meget. Kurset følger
håbets idehistorie fra de store
religiøse håb om en hinsidig frelse
til de sekulariserede håb om et
bedre samfund – liberalistisk eller
socialistisk. Navnlig ser vi på, hvor­
dan mennesket har reageret på
sammenbruddet af de store håb –
noget, der i særlig grad er relevant
i vor tid, der i hvert fald i Vesten
er præget af, at først de store reli­
giøse fortællinger mistede deres
kraft i det 19. århundrede, hvoref­
ter de store politiske forhåbninger
led skibbrud i det 20. århundrede.
Er ’håbets princip’ stærkt nok til at
finde nye veje i en tid, der mest af
alt minder om Europas efterår?
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 594 kr.
53

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm