Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 52



FILOSOFI OG IDEHISTORIE
Kunstens filosofi I og II
Ved ph.d. Martin PasgaardWesterman
I filosofien indtager kunsten en
særlig plads, da den filosofiske
analyse af kunsten ikke kun siger
noget om, hvad der er skønt,
smukt og ophøjet, men også
noget om, hvad filosofien selv er.
Filosofi og kunst har altid stået i
et tæt vekselforhold, hvad enten
kunst er blevet udpeget som
modsætning til erkendelse eller
som et særligt privilegeret sted
for erkendelse.
I: Indføring i filosofisk æstetik
fra Platon til Schopenhauer
Hold 4029: 10 mandage kl. 10.15-12
(4/2-29/4, ikke 11/3)
II: Indføring i filosofisk æstetik
fra Nietzsche til i dag
Hold 4030: 10 onsdage kl. 10.15-12
(6/2-10/4)
På kurset tager vi udgangspunkt
i Platons digterkritik og Aristo­
teles’ bestemmelse af kunstens
opdragende virkning. Vi ser på
middelalderens religiøse æstetik
og på renæssancens fokus på
natur og videnskab. Vi undersøger
Kants forståelse af den æstetiske
betragtning som ”interesseløs
skuen”, forbindelsen mellem fri­
hed og kunst hos Schiller, Hegels
åndshistoriske placering af kun­
sten og endelig Schopenhauers
ophøjelse af musikken.
Kurset begynder med Nietzsches
radikale kritik af den vestlige
filosofi og hans nyfortolkning
af kunstens væsen. Vi fortsæt­
ter med den auratiske kunst hos
W. Benjamin, kunstens kritiske
potentiale hos Adorno, MerleauPontys overvejelser over maleren
og det kropslige og kunstens
centrale placering hos Heidegger
og i hermeneutikken. Endelig vil vi
se på Danto, Eco, Kunderas roman­
kunst og på kunstens skabelse af
verdener hos N. Goodman.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
EMNEKURSER
Weimarrepublikken
− ekstremernes tiår
Hold 5044: 10 tirsdage kl. 18.15-20
(5/2-9/4)
Ved BA Claus Christoffersen
Med 1. Verdenskrig bryder ’verden af
i går’ sammen. Intet sted sker dette
så radikalt som i Tyskland. I Weimar­
republikken opstår alt det, der hører
moderniteten til – fra UFA-film med
Asta Nielsen, kabaret og seksuel
frigørelse til Bertolt Brecht og
Bauhausarkitektur. Men samtidig
opstår en politisk radikalisering
med højrenationalister, nazister og
kommunister. Polariseringen og de
gamle autoriteters sammenbrud
skaber grobund for politikerlede,
populisme og modvilje mod det
etablerede. Ikke mindst i kraft af
dette er Weimarrepublikken ikke
blot fascinerende, men også rele­
vant for forståelsen af nogle af vor
egen samtids politiske tendenser.
Sted: City Campus
Pris: 990 kr.
52





Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm