Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 5TILMELD
DIG I GOD T
ID
Hvis der ik
ke er tilmel
dinger
nok til et ho
ld, bliver det
aflyst
en uge før ku
rsusstart.
Det er derfo
r en god ide
at tilmelde
Vil du have
Du kan tilmelde dig på tre måder:
sig
seneste ny
i god tid
t om
1. Tilmeld dig på www.fukbh.dk, hvor du kan betale med
Folkeunivers
itetet?
Dankort, Visa, Masterkort og MobilePay. Du modtager
Tilmeld dig
en mail med ordrebekræftelse.
vores
nyhedsbrev

2. Henvend dig på sekretariatet (Læderstræde 34, 2. sal), der har åbent
www.fukbh.
dk
mandag-fredag kl. 10-16. Her kan du betale kontant og med Dankort.
TILMELDING
3. Ring på tlf. 35 32 87 10, så tilmelder vi dig via hjemmesiden.
Vi sender et tilmeldingsbevis, så snart vi har modtaget din betaling.
Alle holdoplysninger bliver løbende opdateret på vores hjemmeside.
Tjek derfor altid dit hold på hjemmesiden, inden du melder dig til.
Ændringer i forhold til det trykte katalog kan forekomme.
TILMELDING ÅBNER MANDAG D. 17. DECEMBER KL. 10
Husk, at der på de fleste
kurser og forelæsninger er
undervisningsfri i påsken
(uge 16)
UNDERVISNINGSFORMER
Alle kurser og forelæsningsrækker er åbne for alle
og kræver ingen særlige forkundskaber.
GRUNDKURSER OG EMNEKURSER
Grundkurser skaber et fælles grundlag og en
forståelse for faget. De præsenterer en grundlæg­
gende indgang til de forskellige fag. Det kan være
introduktioner til faget generelt, til historiske
perioder eller de kan give en grundlæggende for­
ståelse af fagets teori.
Emnekurser er en indføring i et bestemt emne,
der kræver fordybelse. Et emnekursus kan have
fokus på et bestemt værk, en specifik begivenhed
eller en periode.
Fælles for grundkurser og emnekurser er, at de
kan følges som selvstændige kurser uafhængigt af
hinanden eller som led i et flerårigt studieforløb.
Undervisningen lægger op til dialog.
FORELÆSNINGSRÆKKER
Forelæsningsrækkerne kan tage udgangspunkt i
aktuelle emner, i geografiske områder eller faglige
begreber, der belyses fra forskellige vinkler. Der er tit
flere forskellige forelæsere til en forelæsningsræk­
ke, og der lægges ikke op til dialog. Der vil dog altid
være mulighed for at stille spørgsmål.
UGEKURSER
Et ugekursus er et intensivt kursusforløb mandag
til fredag i januar eller sommermånederne. Se side
103.
SÆRARRANGEMENTER
Særarrangementer er en oplagt mulighed for at
snuse til forskellige fagområder. Særarrangementer
kan fx være byvandringer, havevandringer, enkelt­
stående forelæsninger eller temalørdage.
Læs mere om undervisningsformerne på
www.fukbh.dk.
TILMELDING / UNDERVISNINGSFORMER
5

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm