Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 45FILM, MUSIK OG TEATER
musikoplevelser. Vigtige emner
er krop og stemme, musikterapi,
lytning og kreativitet, filmmusik,
tid og rum.
Anbefalet læsning: Eva Fock:
På tværs af musik (2011) og Erik
Christensens kapitel i antologien
Musik, krop og følelser (2017).
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 495 kr.
Mahlers symfonier
Hold 5043: 10 mandage kl. 16.15-18
(4/2-8/4)
Ved cand.mus. Kasper Rofelt
Symfoniske forårskoncerter
Hold 5041: 6 tirsdage kl. 16.15-18
(26/2-2/4)
Ved cand.mag. Bo Davidsen og
cand.mag. Palle Andkjær Olsen
En af den klassiske musiks abso­lutte evergreens, Mozarts Requiem, to russiske mesterværker fra
slutningen af 1800-tallet, Musorg­
skijs Udstillingsbilleder og Tjajkov­
skijs 5. symfoni, to af 1900-tallets
moderne klassikere, Debussys La
Mer og Alban Bergs Violinkoncert,
og endelig – som toppen af kran­
sekagen – Hans Abrahamsens tre
gange prisvindende sangcyklus
Let me tell you. Det er, hvad Radio­
symfoniorkestret (bl.a.) byder på i
forårssæsonen 2019. Og det er de
værker, som vil blive gennemgået
på nærværende kursus.
Værkerne er udvalgt således,
at de efterfølgende kan opleves
til koncerter i DR Koncerthuset,
men man kan selvfølgelig også
have glæde af kurset som radioeller cd-lytter. I gennemgangen
af værkerne inddrages relevant
biografisk og kultur- og musik­
historisk stof, men det er musik­
ken med alle dens udtryksmæssi­
ge, klanglige og motiviske finesser,
der er i centrum.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 594 kr.
Musik i kroppen og hjernen og
de mange musikkulturer
Hold 5042: 5 onsdage kl. 18.15-20
(6/3- 3/4)
Ved ph.d. Erik Christensen og mag.
art. Eva Fock
Kurset sætter fokus på den aktuel­
le forskning, der undersøger, hvor­
dan musik aktiverer kroppen og
hjernen, og på de meget forskelli­
ge musikalske udtryk som vi kan
møde i vores nære omverden og
den globale verden. Musik vækker
opmærksomhed, stærke følelser
og erindringer, og vi kan opleve
mange slags lyd som musik.
Kurset giver indsigt i musikkens
relationer til lystfølelse, bevægelse
og hukommelse og de psykolo­
giske, kulturelle og individuelle
faktorer, der har betydning for
Gustav Mahlers senromantiske
symfonier er alle vidt forskellige
mesterværker, som ændrede mu­
sikhistorien og dens opfattelse af,
hvad en symfoni var. Indflydelse
fra Mahlers musik kan spores hos
de fleste efterfølgende kompo­
nister. I dag er den mere relevant
og populær end nogensinde, hvor
den spilles for fulde huse.
Dette kursus er en indføring i
Mahlers symfonier, som vi gen­
nemgår og lytter til i uddrag for at
finde ud af, hvorfor disse me­
sterværker var så banebrydende,
hvorfor de ofte blev modtaget
med hovedrysten i deres samtid,
og hvad de siger os i dag.
Kurset inkluderer en gennem­
gang af senromantikkens orkester
og de almindeligste former i ro­
mantikkens orkestermusik for at
belyse, hvordan Mahler sprængte
rammerne.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 990 kr.
45

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm