Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 41ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
Perfekte Positurer?
Hold 1141: 1 fredag kl. 15.15-17 (29/3)
Ved ph.d. og samlingschef Rune
Frederiksen
Ny Carlsberg Glyptotek viser
særudstillingen Perfekte Positurer? fra 28. februar til 11. juni
2019, og samlingschef ph.d. Rune
Frederiksen, som er udstillingens
kurator, viser rundt og fortæller om
projektets tilblivelse. Udstillingen,
der er et samarbejde med Calouste
Gulbenkian-museet i Lissabon,
viser 30 værker af de helt store nav­
ne indenfor fransk skulpturkunst
i perioden lige før Den Franske
Revolution til kort før 1. Verdenskrig.
Som det er helt karakteristisk for
tidens skulptur, er menneskekrop­
pen hovedtemaet, og udstilling­
en fokuserer på de forskellige
positurer, som kunsterne har valgt,
og hvad de signalerer om det at
være menneske, samt hvordan og
hvorfor de er stor kunst.
Sted: Ny Carlsberg Glyptotek,
Dantes Plads 7, 1556 København V
Pris: 267 kr. (prisen er ekskl. entré.
Ved fremvisning af tilmeldings­
bevis i billetsalget kan årskort til
Glyptoteket købes med rabat).
Theodor Philipsens univers
Hold 1142: 1 onsdag kl. 10.15-12
(20/2)
Ved cand.mag. Tina Høegh Nielsen
Foto © NCG, fotograf Anders Sune Berg
Theodor Philipsen havde selv
sin gang på Kastrupgård, og på
Kastrupgårdsamlingen hænger
adskillige af hans værker. Ved at
kigge nærmere på dem kan man
tegne et billede af kunstneren og
den verden, han levede i. Det var en
kunstens brydningstid, og Philipsen
gik nye veje som en af de første, der
tog impressionismens idéer til sig.
Foran værkerne får man det bedste
indtryk af hans univers. Saltholm
stod motivmæssigt hans hjerte
nær, men vi skal også se på hans
tilgang til helt andre motiver.
Sted: Kastrupgårdsamlingen,
Kastrupvej 399, 2770 Kastrup
Pris: 128 kr.
A. Rodin, Bronzealderen, modelleret 1875-76, bronzekopi leveret 1901.
41

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm