Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 39ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
Markante kunstnere i
dansk modernisme
Hold 1003: 5 torsdage kl. 12.15-14
(28/2-28/3)
Ved mag.art. Mikael Wivel,
museumsinspektør, ph.d. Anne
Gregersen, J.F. Willumsens
Museum, postdoc, ph.d. Jens Tang
Kristensen, cand.mag. Merete
Mørup og cand.scient., cand.mag.
Nette Børkdal Ebbesen
Få fortællingerne om nogle af
dansk kunsthistories største per­
sonligheder i det 20. århundrede.
Forelæsningsrækken sætter fokus
på kendte kunstnere, der på hver
deres særegne måde så kunsten
med nye øjne og var med til at
bane vejen for en ny og bredere
kunstforståelse. De udvalgte
kunstnere har alle sat deres tyde­
lige spor indenfor det kapitel, vi
i dag kender under betegnelsen
dansk modernisme.
1. Penslen og pistolen – maleren
Jens Adolf Jerichau og den store
stil i dansk modernisme (MW)
2. J.F. Willumsen som ekstrem
fortolker af det figurative
maleri i det 20. århundrede (AG)
3. Kunstnergruppen COBRA
– optakt og efterliv (JTK)
4. Franciska Clausen – mellem
avantgarde og modernisme
(MM)
5. Maleren Edvard Weie og den
koloristiske følsomhed (NBE)
Sted: Studieskolen, Borgergade 14,
1300 København K (1. sal, lokale
131/133 (der er også gennemgang
fra Borgergade 12))
Pris: 575 kr.
Kunsthistorien med store strøg
Hold 1004: 9 torsdage kl. 16.15-18
(7/2-4/4)
1. Renæssance (HLE)
2. Barok og rokoko (MM)
3. Nyklassicisme og romantik (BZ)
4. Realisme og impressionisme
(TBM)
5. Symbolisme (DR)
6. Ekspressionisme (JL)
7. Surrealisme (NM)
8. Pop art og minimalisme (RCO)
9. Samtidskunst (MTN)
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 1035 kr.
Ved mag.art. Helene Lykke Evers,
cand.mag. Merete Mørup, mag.art.
Birgitte Zacho, mag.art. Tea Baark
Mairey, cand.comm.art. Dina
Rawat, cand.mag. Jette Lundstrøm,
ph.d. Niels Marup, mag.art.
Rasmus Chr. Olsen og cand.mag.
Mathilde Teglgaard Nielsen
Hvad er karakteristisk for de for­
skellige perioder, der tilsammen
udgør den vestlige kunsthistorie?
Få en kronologisk gennemgang af
kunsthistoriens mest betydnings­
fulde perioder lige fra renæssan­
cen til samtidskunsten, hør om
tidernes skiftende stilarter og bliv
introduceret til nogle af kunsthi­
storiens største, ikoniske værker.
Portalfigurer − Picasso og Matisse
i det tidlige 20. århundrede
Hold 1005: 2 lørdage kl. 10.15-14
(19/1 og 26/1)
Ved mag.art. Mette Wivel
Forelæsningerne vil belyse den
indsats, franskmanden Henri
Matisse og spanieren Pablo
Picasso ydede i de første to årtier
af det 20. århundrede. Matisse og
Picasso havde en livslang dialog,
men den udfoldede sig særligt
intenst i den pågældende periode.
Der var tale om et forskningsbase­
ret arbejde af skelsættende natur,
hvor de to malere brød med en
ældgammel tradition indenfor
europæisk malerkunst og skabte
grundlag for en ny. De erstattede
centralperspektivet med en
mere flimrende og fragmenteret
tilgang til virkeligheden – en
tilgang, der stadig præger vores
verdensbillede.
Mange af billederne er i Rus­
land. I den forbindelse arrangerer
Egencia Travel en studierejse til
Skt. Petersborg ultimo september
2019. Henvendelse:
mette@wivel.nu.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 460 kr.
39

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm