Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 38ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
Peter Hansen: Pløjemanden vender, 1900-02. Faaborg Museum
FORELÆSNINGSRÆKKER
Jordforbindelser − kunst og det
danske landskab
Hold 1002: 3 mandage kl. 10.15-12
(18/3, 1/4 og 8/4) og 1 mandag 12.1514 (25/3)
Ved direktør, ph.d. Gertrud
Oelsner, Den Hirschsprungske
Samling, professor mso Henrik
Kragh Sørensen, Sektionen
for Videnskabsteori og
Videnskabshistorie ved Institut
for Naturfagenes Didaktik,
Københavns Universitet,
museumsinspektør, ph.d. Gry
Hedin, Faaborg Museum, postdoc
Laura Søvsø Thomasen, Aarhus
Universitet
38
Landskabet, naturen og vores
omgivelser har ændret sig dra­
matisk de sidste 200 år, og i det
danske landskabsmaleri kan man
følge disse ændringer op gennem
1800-tallet. De menneskeskabte
klimaforandringer har sat util­
sigtede processer i gang, og man
taler i dag om den ’antropocæne
tidsalder’, hvor mennesket påvir­
ker naturen og ikke omvendt.
I denne forelæsningsrække vil
fire eksperter med kunst-, littera­
turhistorisk og naturvidenskabe­
lig baggrund grave ned i jordla­
gene og sætte spot på, hvordan
vores natursyn – og dermed også
kunsten – har indvirket på og sat
konkrete spor i landskabet.
Forelæsningsrækken tager sit
udspring i Den Hirschsprungske
Samlings udstilling Jordforbindelser. Dansk maleri 1780-1920 og
det antropocæne landskab. Det
vil være muligt at fordybe sig i
udstillingen under besøget.
1. Det opdelte land (GO)
2. At tegne landet (HKS)
3. Mennesket og landskabets
dybder (GH)
4. Fra geologiske lag til landskaber
(LST)
Sted: Den Hirschsprungske
Samling, Stockholmsgade 20,
2100 København Ø
Pris: 895 kr. (inkl. entré)

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm