Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 36ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
Den billedkunstneriske arv
fra Byzans
Hold 5031: Man-fre kl. 10.15-14
(28/1-1/2)
Hold 5035: Man-fre kl. 10.15-14
(24/6-28/6)
Ved mag.art. Helene Lykke Evers
UGEKURSER
Hovedværker på
Statens Museum for Kunst
Hold 5030: Man-fre kl. 12.15-14
(3/6-7/6)
Ved mag.art. Birgitte Zacho
Kernen i Statens Museum for
Kunsts samling er de kongelige
samlinger, som vokser fra 1500tallet og frem. Med grundlovens
indførelse overgår samlingerne til
staten, og siden 1896 har de haft
til huse i den prangende bygning
i Sølvgade. Her kan man lade sig
betage af mesterværker af så for­
skellige kunstnere som Mantegna,
Rubens, Eckersberg, Matisse og
Richter.
Kurset indledes med en fore­
læsning i auditoriet, hvor vi skal
høre om museets historie fra
kongelige til offentlige samlinger.
De næste fire gange vil under­
visningen foregå på Statens
Museum for Kunst. Henover de
fire besøg på museet vil vi fordybe
os i samlingerne og blive klogere
på de rige samlinger af kunst fra
renæssancen til i dag.
Entré betales af kursisterne.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 495 kr.
36
Den ortodokse kirkes hellige
ikoner er grundlæggende religiøs
brugskunst, der er en del af et
større hele, hvor både tavlema­
lerier, mosaikker, kalkmalerier,
ikonostase, arkitektur og liturgi
går op i en højere enhed. Ikonet
er teologisk set et vidnesbyrd om
Kristi inkarnation og som sådan
en nødvendig del af ortodoksien.
Kurset giver en billedrig
introduktion til det hellige ikons
historie, teologi, billedsprog og
ikonografi og undersøger des­
uden, hvordan den billedkunst­
neriske arv fra Byzans har sat sine
spor hos kunstnere som El Greco,
Willumsen, Kandinsky og Per Kir­
keby samt nutidens gadekunstne­
re i Athen.
En enkelt dag tager vi på eks­
kursion til Sorø Kunstmuseum.
Entré er ikke inkluderet i kursus­
prisen.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Kunsten nu. Oplev den nyeste kunst
Hold 5032: Man-fre kl. 12.15-13.45
(1/7-5/7)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
Hvad laver kunstnere lige nu? Det
skal vi ud og se på dette kursus
om den allernyeste kunst og teori
om samtiden. Vi besøger udstil­
linger i gallerier og på museer,
laver praktiske øvelser på stedet
og taler om forudsætninger for
samtidskunsten.
Med fokus på væsentlige strøm­
ninger i samtidskunsten - fra
skulptur til installation, maleriets
fantastiske dødskamp, køn i kunst,
nye medier samt grænserne
mellem billedkunst og perfor­
mance – analyseres værkerne på
stedet med udgangspunkt i nyere
kunsthistorie.
Entréudgifter afholdes af
deltagerne.
Mødested: Udsendes en uge før
kursusstart
Pris: 495 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm