Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 35ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
blev New York med ét verdens
kunstneriske hovedstad. USA hav­
de ikke en akademisk tradition, og
de moderne abstrakte kunstnere,
der udgjorde undergrundsscenen,
blev opdaget af europæiske gal­
lerister som Peggy Guggenheim.
Pollock, Rothko o.a. blev således
stjerner indenfor den abstrak­
te ekspressionisme. 60’ernes
kunstscene ligger milevidt fra
50’ernes, idet ekspressionismen
var indadvendt, mens 60’ernes
popkunst med kunstnere som
Warhol, Lichtenstein o.a. umiddel­
bart var udadvendt. Men ikke kun
i kunsten ændrede klimaet sig.
Eisenhower blev afløst af Kennedy,
og hele samfundet ændrede sig.
60’erne så lyse ud i begyndelsen.
Kurset vil tegne et overordnet
billede af perioden med kunsten
som omdrejningspunkt.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 792 kr.
Kunsten og kvinderne omkring 1900
Hold 5025: 5 tirsdage kl. 10.15-12
(29/1-5/3, ikke 12/2)
Hold 5026: 5 onsdage kl. 13.15-15
(20/2-20/3)
Ved mag.art. Tea Baark Mairey
Perioden omkring 1900 var
præget af store omvæltninger, der
bl.a. berørte kvindens position i
samfundet og i hjemmet. Kvinden
var stadig et meget yndet motiv i
kunsten, men nye vinde blæste, og
periodens kunst byder på ander­
ledes skildringer af kvinder end
tidligere. En del af de mandlige
kunstneres modeller og hustruer
var selv udøvende kunstnere, men
få opnåede samme status som
mændene.
På kurset kommer vi rundt om
tidens kvindeopfattelse, der langt
fra var entydig, og vi skal se, hvor­
ledes dette afspejles i kunsten. Vi
skal således omkring periodens
nordiske og franske kunstnere
som bl.a. Anna og Michael Ancher,
Marie og P.S. Krøyer, Karin og Carl
Larsson, Oda og Christian Krohg,
Camille Claudel og Auguste Rodin,
Berthe Morisot og Édouard Manet
og mange flere.
Sted: (5025): Kulturstedet Linde­
gaarden, Peter Lunds Vej 8,
2800 Kgs. Lyngby
(5026): Hvidovre Hovedbibliotek,
Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre
Pris: (5025): 519 kr. (inkl. kaffe og
småkager), (5026): 495 kr.
Omkring Gustav Klimt
Hold 5027: 5 fredage kl. 12.15-14
(22/3-26/4)
Ved mag.art. Tea Baark Mairey
Den østrigske kunstner Gustav
Klimts billeder kredser om liden­
skaben, erotikken og døden. Klimt
er en af de store kunstnere i Wien
i perioden omkring 1900. Kun­
sten var i opbrud, og en gruppe
kunstnerne ønskede frihed til at
udtrykke sig og søgte løsrivelse fra
den etablerede og konservative
kunstverden. Klimt var en kontro­
versiel kunstner og førende figur i
etableringen af kunstnerbevægel­
sen Secession i 1897, der åbnede
for en progressiv og internatio­
nal udstillingspraksis. Wien var
også byen, hvor psykoanalysens
fader Sigmund Freud skrev sin
Drømmetydning, der undersøger
menneskets underbevidsthed og
seksualitet, temaer som særligt
Egon Schiele og Oskar Kokoschka
skulle udforske. De var unge og
vilde og kredsede om dæmonerne
i deres eget indre, underbevidst­
hedens sorte kræfter og seksuali­
tetens drifter.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 495 kr.
Portrætmaleri i Danmark fra
renæssance til nutid
Hold 5028: 5 tirsdage kl. 16.15-18
(26/2-26/3)
Ved cand.mag. Tina Høegh Nielsen
Fra at være forbeholdt konge og
kirke har portrætmaleriet ændret
sig til at være for stort set alle.
Dets popularitet har svinget fra
periode til periode, men har især
fået en renæssance i de sidste to
årtier.
Hvad er et portræt, og hvilke
uskrevne regler måtte hofmalere
som Karel van Mander, Vigilius
Eriksen og C. W. Eckersberg følge,
når de skulle male et portræt?
Thomas Kluge er en af de sam­
tidskunstnere, som arbejder med
portrætter. Bruger han samme
teknikker og virkemidler som
sine forgængere? Der er mange
spørgsmål, man kan stille, når
det handler om portrætkunsten.
Kurset vil forsøge at besvare så
mange af disse spørgsmål som
muligt.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 495 kr.
35

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm