Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 34ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
Forvandlinger. USA i tresserne
Hold 5019: 10 onsdage kl. 12.15-14
(6/2-10/4)
Kunst til tiden
Hold 5021: 10 onsdage kl. 10.15-12
(6/2-10/4)
Hold 5020: 10 tirsdage kl. 12.3014.15 (5/2-23/4, ikke d. 9/4)
Ved ph.d. Niels Marup
Ved ph.d. Niels Marup
Da europæiske kunstnere under
nazismen tog flugten til Amerika,
flyttede kunstens centrum fra
Paris, der havde været samlings­
punkt i 400 år. Eksperimentet blev
et amerikansk anliggende, og i
det dynamiske samfund med en
helt anden historisk baggrund
kunne hverdagskultur og finkul­
tur sammenflettes på nye måder.
Popkunstens billeder er på over­
fladen ofte banale, men i analysen
bliver de komplekse symboler på
en ny voldsom kultur. Tressernes
USA er en begivenhedsmættet
periode fyldt med tragedier, politi­
ske mord, racekonflikter, månerej­
se, ungdomsoprør, Vietnamkrig,
stjernedyrkelse, nyfeminisme,
supermodeller og Andy Warhol,
der åbner sin billedfabrik. Alt blev
afspejlet i billedkunsten og det
ikoniske fotografi. Det var starten
på en ny kulturel bølge i moderni­
teten, der hurtigt nåede Europa.
Sted: (5019): Læderstræde 34, 2. sal
(5020): Skovhuset ved Søndersø,
Ballerupvej 60, Værløse
Pris: (5019): 990 kr., (5020): 1090 kr.
Kunstinstitutionens udvikling
efter 2. Verdenskrig er en succes­
historie, hvor det er lykkedes at
tiltrække et stort og stadigt vok­
sende publikum. Det er perioden
for kunstens globalisering og
de spektakulære udstillinger for
samtidskunsten, hvor Biennalen
i Venedig og Documenta i Kassel
bliver centrale for udbredelsen
af kunsten. Samtidskunsten
tematiserer vores kultur og be­
tragtes både som kontroversiel og
essentiel.
Med udgangspunkt i de
kunstværker, som ARoS, Arken og
Louisiana har anskaffet, analy­
seres nogle af samtidskunstens
interessante kunstnere: Ron
Mueck og hans kolos Boy, Damien
Hirsts mange værker og Louise
Bourgeois’ edderkopper. Mødet
og dialogen med samtidskunsten
muliggør mangfoldige overve­
jelser og giver erfaringer i at leve
i begyndelsen af det 21. århund­
rede.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 990 kr.
Salvador Dalí og surrealismen
Hold 5022: 10 onsdage kl. 12.15-14
(6/2-10/4)
Ved cand.phil. Pia Høy
Salvador Dalí er en af de mest
berømte – og berygtede – af sur­
realisterne. Han malede drømme­
billeder i en illusionistisk stil og
iscenesatte sig selv som galning
med vanviddet lysende ud af
øjnene. Desuden provokerede
han de øvrige surrealister ved at
samarbejde med kommercielle
brancher som modeindustrien
og filmfolket. Men Dalí er et nær­
mere bekendtskab værdig. Hans
malerier er fyldt med fantasi og
overraskende motiver.
På kurset vil surrealismen og
bevægelsens teoretiske ståsted
først blive gennemgået. Dernæst
34
vil vi bruge god tid på Dalí, men
også beskæftige os med andre
af den surrealistiske bevægelses
store kunstnere: Hans Belmer,
Leonora Carrington, Marcel
Duchamp, Max Ernst, Wilhelm
Freddie, André Masson, Joan Miró
og Meret Oppenheim m.fl.
Filmklip indgår.
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 990 kr.
Leonardo da Vinci og hans tid
Hold 5023: 10 torsdage kl. 14.15-16
(7/2-11/4)
Ved cand.phil. Pia Høy
Leonardo da Vinci (1452-1519) var
både maler, billedhugger og arki­
tekt og derudover kunstteoretiker,
videnskabsmand og opfinder. Han
forbindes med højrenæssancen
og denne periodes store kunst­
nere, navnlig Rafael og Michelan­
gelo.
Vi vil især beskæftige os med
Leonardo da Vincis kunstneriske
virke og analysere berømte værker
som Den sidste nadver, Mona Lisa
og Den Vitruvianske Mand. Leo­
nardo nedfældede sine iagttagel­
ser, ideer og tanker i mange notes­
bøger. Vi vil særligt interessere os
for Leonardos noter om maleriet
og for den såkaldte paragon-strid,
der handler om hierarkiet mellem
forskellige kunstarter. Endelig vil
vi kaste et blik på Freuds berømte
og berygtede Leonardo-bog.
Filmklip indgår. Et kompendium
sælges på holdet.
Sted: Nivaagaards Malerisamling,
Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå
Pris: 1150 kr.
USA 1945-1970.
Fra indadvendt ekspressionisme
til ultracool popkunst
Hold 5024: 8 mandage kl. 10.15-12
(11/3-13/5)
Ved mag.art. Rasmus Chr. Olsen
Pga. den tyske invasion af Frankrig
i 1940 og den parisiske avantgar­
des følgende flugt til New York

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm