Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 33ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
Overalt på Borgen – i gange, sale,
gruppe- og udvalgsværelser,
på gulve og i lofter – findes der
værker og udsmykninger, der ikke
blot fortæller deres egne histo­
rier, men også vidner om tidens
skiftende kunstneriske udtryk og
stilarter. Samtidig får værkerne
en helt ny betydning, når de sæt­
tes ind i forskellige rammer på
Borgen.
Kurset giver en intro til kunsten
i Folketinget og afsluttes med en
særomvisning på selve Borgen,
hvor det er muligt at se mange af
de omtalte værker med egne øjne.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal og
Folketinget, Christiansborg, 1240
København K. Mød op ved Folke­
tingets besøgsindgang ved den
store trappe i Rigsdagsgården. Her
skal I igennem et sikkerhedstjek. I
kan forvente at få adgang til Folke­
tinget 15 min. før besøgets start.
Pris: 297 kr.
Hvad er meningen? Motiver og
symboler i europæisk kunst
Hold 5015: 10 tirsdage kl. 10.15-12
(5/2-9/4)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
Hvem var Ariadne? Hvad bety­
der en hest? Og hvorfor afbildes
Jesus snart som konge, snart som
frelser? Historiefortælling stod
højt på kunstnernes dagsorden
til og med nyklassicismen, og
mytologien, kristendommen og
litteraturen udgjorde en righoldig
motivbank. Således vrimler det
med figurer, attributter og andre
symboler i ældre europæisk kunst,
og det kan ofte berige kunstople­
velsen at kunne afkode, hvem der
er hvem, hvad der foregår samt
motivets dybere betydning.
Dette kursus stiller skarpt på
nogle af kunsthistoriens mest an­
vendte motiver og symboler samt
på årsagerne til deres popularitet
i bestemte perioder og geografi­
ske områder.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Tysk ekspressionisme
− krig og nazisme
Hold 5016: 5 tirsdage kl. 14.15-16
(19/2-19/3)
Ved cand.mag. Merete Mørup
Tysk ekspressionisme er forbun­
det med avantgardekunst, to ver­
denskrige og nazisme. De berøm­
te kunstnergrupper, Die Brücke og
Der Blaue Reiter, blev opløst kort
før 1. Verdenskrig. Nogle kunstnere
deltog i krigens inferno, andre
måtte flygte, mange skiftede
stil. De var repræsenteret på den
tyske kunstscene indtil 1933, hvor
det nationalsocialistiske styre fik
magten og satte en effektiv stop­
per for moderne kunst. Mange
fik maleforbud, andre blev hånet
og ydmyget på de berygtede
udstillinger for ”entartete Kunst”,
og deres værker blev fjernet fra
museerne. Hvordan overlevede
kunstnerne den undertrykkelse?
Hvad skete der med værkerne?
Kurset ser på de tyske ekspres­
sionister og deres værker samt
på kunsthandelen og museernes
rolle i Det Tredje Rige og i lidt af
tiden, der fulgte.
Sted: Nivaagaards Malerisamling,
Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå
Pris: 600 kr.
drog med en væsentlig dimension
gennem deres overbevisning om
kunstværkers åndelige indhold.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 198 kr.
Olafur Eliasson
− kan kunst ændre verden?
Hold 5018: 2 mandage kl. 18.15-20
(6/5-13/5)
Ved cand.scient., cand.mag.
Nette Børkdal Ebbesen
Kunstneren Olafur Eliasson har
bragt talrige nye – og sam­
fundsvæsentlige – aspekter ind
i kunsthistorien. Eliasson bruger
selv talemåden ”Virkeligheden
er til forhandling”, og netop det
forhold kan erfares i mange af
hans værker. Vores sansninger og
fortolkninger af både den eksiste­
rende og den kunstige omverden
kan føre mange steder hen, såvel
kendte som ukendte. Ved på
denne vis at kunne revurdere sin
egen oplevelse af verden, åbnes
der for erkendelser, der måske kan
føre fremtiden i nye retninger.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 198 kr.
Bauhaus − skolen for arkitektur
og kunsthåndværk
Hold 5017: 2 tirsdage kl. 18.15-20
(23/4-30/4)
Ved cand.scient., cand.mag.
Nette Børkdal Ebbesen
Bauhaus blev skabt i en visionær
forestilling om, at den rigtige
arkitektoniske ramme og indret­
ning kunne gøre menneskene
– og dermed samfundet – bedre.
Fra 1919 til skolens lukning i 1933
skabtes en lang række nytænkte
produkter indenfor arkitektur,
møbeldesign, lamper og beklæd­
ning. Til trods for denne vægtning
af funktionelle ting var der flere
malere blandt de mest betyd­
ningsfulde lærere, og såvel Paul
Klee som Wassily Kandinsky bi­
33

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm