Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 32ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
Ti aktuelle kunstværker
Hold 5008: 10 tordage kl. 12.15-14
(7/2-11/4)
Hold 5009: 10 fredage kl. 12.15-14
(8/2-12/4)
Ved mag.art. Helene Lykke Evers
Vi kommer vidt omkring, både
tematisk, tidsmæssigt og me­
diemæssigt, når vi hver gang
analyserer et kunstværk, som det
er muligt at opleve ved selvsyn på
en aktuel særudstilling i foråret
2019.
turegalleri, der rummer intet min­
dre end verdens største offentligt
tilgængelige samling af miniatu­
remalerier.
Udvalgte undervisningsgange
vil foregå på Davids Samling,
hvortil der er gratis adgang.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1190 kr.
Islamisk kunst fra Davids Samling
Hold 5010: 10 onsdage kl. 10.15-12
(6/2-10/4)
Ved mag.art. Helene Lykke Evers
Hvad er islamisk kunst? Er det reli­
giøs kunst? På hvilken måde har
muslimske kunstnere historisk
betragtet afbildet levende væsner,
mennesker og dyr?
Kurset besvarer væsentlige
spørgsmål vedrørende islamisk
kunst, figuration og billedteologi
og giver tillige et indgående kend­
skab til C.L. David (1878-1960) og
hans enestående samling af både
dansk, europæisk og ikke mindst
islamisk kunst, som har til huse i
museet Davids Samling.
Den islamiske samling er med
sine over 2000 genstande blandt
de ti væsentligste samlinger af sin
art på verdensplan, og museet er
især berømt for sit åbne minia­
32
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Sen guldalder.
Romantik og tidlig realisme.
Dansk malerkunst 1850-1890
Hold 5013: 10 torsdage kl. 14.15-16
(7/2-11/4)
Ved mag.art. Kirsten Nørregaard
Pedersen
1. Bagsider, SMK
2. Dea Trier Mørch, Louisiana
3. Jordforbindelser,
Den Hirschsprungske Samling
4. Peter Holst Henckel,
Gl. Holtegaard
5. Sonja Ferlov Mancoba, SMK
6. Patricia Piccinni, Arken
7. Hanne Varming – 80 år,
Møstings Hus
8. Pipilotti Rist, Louisiana
9. Perfekte positurer?,
Glyptoteket
10. Surprise
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
lund, Johannes Hofmeister, Arne
L. Hansen, Poul Winther samt
ny-surrealisten Poul Anker Bech.
Nordjyske billeder − Skagensmalerne
og kunstnergruppen omkring Vrå
Hold 5012: 10 mandage kl. 10.15-12
(4/2-8/4)
Ved mag.art. Kirsten Dannesboe
Vejrliget i Danmark med alle
sine variationer har altid dannet
hovedmotivet for de kunstnere,
der især interesserede sig for
landskabsmaleri. Genren blev
dyrket intenst af de såkaldte
Skagensmalere, der tillige tolkede
lyset ind i deres menneske- og
miljøskildringer. Paris havde dik­
teret impressionisme med lette
anstrøg i malemåde. Kurset vil
især beskæftige sig med Anna og
Michael Anker samt P.S. Krøyer.
Senere i 1900-tallet kan man
opleve en højere grad af abstrakti­
on i landskabsopfattelsen hos en
gruppe kunstnere med tilhørsfor­
hold til Vendsyssel. De kan i dag
ses på Vendsyssel Kunstmuseum
i Hjørring. Det drejer sig bl.a. om
følgende kunstnere: Svend Enge­
Guldalderens æra randt ud
omkring 1850 med romantiske
og symbolistiske malere som
Martinus Rørbye, Jørgen Sonne,
Jørgen Roed, J.Th. Lundbye og
P.C. Skovgaard. F. Vermehren, C.
Dalsgaard og J. Exner skabte idyl­
liske genremalerier af almuebe­
folkningens liv i hverdag og fest.
Med industrialiseringen registre­
rede naturalistiske malere som
L.A. Ring, H.A. Brendekilde og H.
Smidth livets stille gang i provin­
sen. Yngre malere som brødrene
F. og E. Henningsen, O. Haslund og
P. Fischer fokuserede på storbyens
udvikling og de sociale kontra­
ster. Tiden efter 1864 befordrede
også nationalhistoriske malerier
udført til Frederiksborg Slot af
malere som O. Bache, C. Bloch og
A. Jerndorff.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Dansk kunst i Folketinget
Hold 5029: 2 onsdage kl. 16.15-18
(6/2-13/2) og 1 kunstomvisning i
Folketinget kl. 19-20.30 (20/2)
Ved mag.art. Vibeke Sandby
Hold 5014: 2 onsdage kl. 18.15-20
(27/2-6/3) og 1 kunstomvisning i
Folketinget kl. 19-20.30 (13/3)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
Hvad de færreste måske ved, er,
at Folketinget udover at være
Danmarks magtcenter også huser
en af landets største og mest va­
rierede samlinger af dansk kunst.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm