Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 31ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
Ved cand.comm.art. Dina Rawat
Mange kendte danske billed­
kunstnere begyndte i årene
omkring århundredeskiftet at
udtrykke sig i keramik. Det gjaldt
L.A. Ring, T.H. Phillipsen, brødrene
Skovgaard m.fl., og der opstod et
hidtil uset samarbejde mellem
kunstnerne og en række forskelli­
ge keramiske værksteder.
Édouard Manet
− modernitetens fader
Hold 5005: 10 onsdage kl. 12.15-14
(6/2-10/4)
Ved mag.art. Birgitte Zacho
Den franske kunstner Édouard
Manet var en af kunstens store
fornyere. I 1860’erne og 1870’erne
opstod det moderne Paris med
boulevarder, caféer, parker og
forlystelsessteder. Her tog det
moderne liv sin begyndelse og
blev et væsentligt tema for kunst­
nerne, ikke mindst for Manet. I
en periode, hvor Paris forvandles,
forvandler Manet også maleriet.
Han forenede tradition og nybrud
under påvirkning af input fra det
netop opfundne fotografi, de po­
pulære japanske træsnit og den
samtidige litterære realisme med
forfattere som Baudelaire og Zola.
Historien om dansk keramik
er et spændende kapitel i dansk
kunsthistorie. Den fortæller om
både inspirationen fra Japan,
industrihistorien og hvordan
dansk keramikkunst slog igennem
og blev verdenskendt med kunst­
nere som bl.a. Thorvald Bindesbøll,
Jais Nielsen, Svend Hammershøi
og ikke mindst Axel Salto.
Kurset inkluderer en særomvis­
ning i den aktuelle udstilling om
Axel Salto på Øregaard Museum.
Foto © Ole Akhøj
Dansk keramik − fra brugsting
til verdenskunst
Hold 5004: 3 onsdage kl. 11.15-13
(27/3-10/4)
Sted: Øregaard Museum,
Ørehøj Allé 2, 2900 Hellerup
Pris: 405 kr. (inkl. entré)
Axel Salto, vase i spirende stil, CLAY
Formelt set var Manet ikke en
del af gruppen af impressionister,
men hans fortolkning af realis­
men fik stor indflydelse på den
yngre generation af kunstnere
– og for kunstnere lige siden.
Kurset giver et indblik i den
kristne symbolik, der ligger til
grund for katedralerne, ligesom
det giver forståelse for, hvad det er
ved gotikken, som har draget folk
gennem tiderne.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Genopdagelsen af gotikken
Hold 5006: 10 fredage kl. 12.15-14
(8/2-12/4)
Kunstnerkolonien på Bornholm:
Kunst- og naturoplevelse i ét
Hold 5007: 2 torsdage kl. 12.15-14
(4/4-11/4)
Ved mag.art. Birgitte Zacho
Fra de gotiske katedraler begyn­
der at rejse sig i 1100-tallet til i
dag, følger vi synet på katedra­
lerne. Renæssancen kaldte det
barbari, men i 1700-tallet opstod
en stor fascination af alt mid­
delalderligt. Det resulterede i
storstilede restaureringsprojekter
og interessante nyfortolkninger af
den gotiske arkitektur.
Med udgangspunkt i 1800-tal­
lets opfattelse og fortolkning vil vi
tale om gotikkens egen selv­
opfattelse og spændet mellem
1800-tallets forestillinger og
gotikkens, ligesom vi også vil se
eksempler på, hvordan glasmo­
saikker og det gotiske udtryk
er blevet nyfortolket i moderne
kunst og popkultur.
Ved cand.comm.art. Dina Rawat
Lys, klipper og blåt hav trak
i begyndelsen af 1900-tallet
kunstnere til de naturskønne øer
Bornholm og Christiansø. Malere
som Oluf Høst, Edvard Weie, Karl
Isakson, Oluf Rude m.fl. skabte
her nogle af deres mest kendte
malerier, og ligesom bl.a. Skagen
og Kerteminde kom Bornholm og
Christiansø til at danne rammen
for en af eftertidens mest kendte
kunstnerkolonier. Hør hvordan
kolonien opstod, om tankerne bag
værkerne og hvordan naturen var
en vedvarende inspirationskilde
for gruppen af malere.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 198 kr.
31

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm