Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 29ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
Grundmodul 4: Fra modernismen til
samtidskunsten (1920-2019)
Hold 4006: 10 mandage kl. 14.15-16
(4/2-8/4)
Grundmodul 5: Dansk kunst. Fra
vikingetiden til vore dage (800-2019)
Hold 4008: 10 mandage kl. 16.15-18
(4/2-8/4)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
vi fokuserer på billedets form­
sprog og dets virkemidler, såsom
perspektivlære, linjer og flader,
bevægelse og ro, lys og skygge,
kolde og varme farver, geometri­
ske og organiske former, teknik og
materiale.
Hold 4007: 10 tirsdage kl. 10.15-12
(5/2-23/4, ikke d. 9/4)
Hold 4009: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(5/2-9/4)
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Ved ph.d. Niels Marup
Ved cand.mag. Tina Høegh Nielsen
Efter 1. Verdenskrig afløser dada­
ismen og surrealismen de tidlige
modernistiske stilretninger. Med
sine ’ready-mades’ udfordrer Mar­
cel Duchamp grænsen mellem
kunst og virkelighed, mens surre­
alisterne skaber en helt ny måde
at bruge billedsproget på.
I 1950’erne og 1960’erne sker
der store forandringer dels med
den abstrakte ekspressionisme
med malere så forskellige som
Jackson Pollock og Asger Jorn, dels
med den amerikanske popkunst
med bl.a. Robert Rauschenberg og
Andy Warhol. Parallelt opstår en
række nye kunstneriske retning­
er, hvor de mest markante er
minimalisme, landart og kon­
ceptkunst. I denne periode bliver
det traditionelle maleri delvist
fortrængt, men det genopstår i
1980’erne med det ny-ekspres­
sionistiske maleri. Fra 1990’erne
er det installationskunsten, der
dominerer.
Den danske billedkunst har sine
rødder i vikingetiden, og med det­
te afsæt vil dens udvikling blive
gennemgået periode for periode,
og det vil blive belyst, hvordan den
internationale kunst har sat sine
spor i den danske – fra middelal­
deren og den tidlige renæssance
over barokken og rokokoen frem
til nyklassicismen.
Den såkaldte guldalder, hvor
malere for alvor markerede den
danske kunsts egenart, vil danne
afsæt for gennemgangen af det
19. og det 20. århundrede. Her
vil der blive stillet skarpt på den
særligt danske fortolkning af
både realisme, impressionisme,
symbolisme, ekspressionisme
og abstraktion. En fokusering på
tiden omkring århundredeskiftet,
hvor både postmoderne og eksi­
stentielle tendenser har gjort sig
gældende, vil afslutte kurset.
Sted: (4006): Nørre Voldgade 11,
3. sal, (4007): Skovhuset ved
Søndersø, Ballerupvej 60, Værløse
Pris: (4006): 990 kr., (4007): 1090 kr.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Billedanalyse − billedets formsprog
Hold 4010: 10 torsdage kl. 10.15-12
(7/2-11/4)
Hold 4011: 10 fredage kl. 10.15-12
(8/2-12/4)
Ved mag.art. Helene Lykke Evers
Hvordan analyserer man et bil­
lede? Hvilke redskaber kan man
bruge? Hvordan beskriver man
det, man ser? Dette kursus giver
dig nogle enkle billedanalytiske
redskaber, der gør det nemmere
at analysere og italesætte bil­
ledkunst.
Sammen analyserer vi forskel­
lige typer af kunstværker ud fra
den formalanalytiske tilgang, hvor
Farver, farver, farver!
Hold: 4012: 10 onsdage kl. 10.15-12
(6/2-10/4)
Ved mag.art. Birgitte Zacho
Farver spiller en kæmpe rolle i
kunsten! Fra farver fremstillet
af naturens materialer – jord,
mineraler eller lus – til kemisk
fremstillede farver i hidtil usete
nuancer.
Kunstnere har til alle tider
stræbt efter de perfekte farver
og skubbet til udviklingen mod
en stadig større palet. Farver er
blevet tillagt symbolsk betydning,
som når Jomfru Maria skildres
i blå og rød symboliserende det
himmelske og det jordiske. De
er blevet undersøgt i forhold til
deres psykologiske virkning på os,
og adskillige farvelærer er blevet
skrevet op gennem århundreder­
ne for at forstå farvernes forun­
derlige verden.
På dette kursus går vi på
opdagelse i farvernes verden og
udforsker både materialer og
betydninger op gennem kunstens
historie.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
29

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm