Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 28ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
kunstnere som Rubens og Rem­
brandt, Velazquez og Poussin.
1700-tallet indledes med den
forfinede rokoko, men omkring
1750 opstår nyklassicismen, som
afspejler nogle af de omvælt­
ninger, der fører til Den Franske
Revolution.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Grundmodul 3: Fra romantik til
modernisme (1800-1920)
Hold 4004: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(5/2-9/4)
Ved mag.art. Anne-Sophie FischerHansen og cand.phil. Pia Høy
Hold 4005: 10 onsdage kl. 14.15-16
(6/2-10/4)
KUNSTHISTORIE
GRUNDKURSER
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Grundmodul 1: Fra antikken til
renæssancen (600 f.Kr.-1400)
Hold 4001: 10 mandage kl.10.15-12
10 (4/2-8/4)
Grundmodul 2: Fra den italienske
renæssance til nyklassicismen
(1400-1800)
Hold 4002: 10 fredage kl. 10.15-12
(8/2-12/4)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
Kurset indledes med græsk og ro­
mersk kunst, som med mennesket
og menneskefiguren i fokus blev til
stor inspiration for senere perioder.
Med indførelsen af kristendom­
men begynder en ny kulturepoke,
der kommer til at vare over 2000
år. I 1000-tallet begynder monu­
mentalskulpturen at optræde i
forbindelse med klosterkirker og
katedraler i Frankrig og Tyskland
fra romansk og gotisk tid. Fra
1300-tallet gennemgås italiensk
malerkunst med bl.a. Duccio og
Giotto, som foruden at være fres­
komalere spillede en vigtig rolle i
udviklingen af tavlemaleriet i form
af andagtsbilleder og altertavler.
Sidste del af kurset præsenterer
det helt anderledes univers, som
den sengotiske, nederlandske ma­
lerkunst skaber med navne som
Jan van Eyck, Hugo van der Goes og
Hieronymus Bosch.
28
Ved mag.art. Birgitte Zacho
Hold 4003: 10 mandage kl. 12.15-14
(4/2-8/4)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
I 1400-tallet opstår med Firenze
som centrum et nyt tankesæt
og dermed et nyt verdensbillede.
Ung- og højrenæssancen gen­
nemgås med navne som Donatel­
lo, Botticelli, Bellini samt Leonardo
da Vinci, Michelangelo, Rafael og
Tizian. Også tysk kunst omkring
reformationen, hvor Albrecht
Dürer bringer linearperspektivet
og renæssancen til Nordeuro­
pa, bliver inddraget. Barokken
indledes af bl.a. Caravaggio med
udgangspunkt i modreformatio­
nen. Gennem 1600-tallet afspejler
de nye genrer, fx landskabsmaleri
og stilleben, de store brydninger
mellem religion og den voksen­
de sekularisering. Dette ses hos
Ved mag.art. Kirsten Nørregaard
Pedersen
Det tidlige 1800-tal domineres
af romantikken med fokus på
menneskets følelser. Blandt de
store malere er Goya, Friedrich og
Turner. Henover midten af århun­
dredet tager den franske realisme
over med bl.a. Courbet og Manet,
som vender sig væk fra romantik­
kens subjektive virkelighedsfor­
tolkninger. I den forbindelse op­
står friluftsmaleriet, som danner
grundlag for impressionismen,
hvis væsentligste fortolkere er
Monet, Renoir og Degas.
Men i 1880’erne forlader Cézan­
ne, van Gogh og Gauguin kravet
om naturefterligning og indleder
en frigørelse af farvens og for­
mens egenværdi. Dermed baner
de vej for gennembruddet af den
moderne malerkunst.
Kurset afsluttes med det
moderne maleris første ismer:
Matisse og fauvismen, Picasso
og kubismen, den tyske eks­
pressionisme samt de italienske
futurister.
Sted: (4004): Studieskolen, Borger­
gade 12, 1300 København K (4005):
Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm