Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 26ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
ARKITEKTUR, DESIGN
OG KUNSTHISTORIE
ARKITEKTUR & DESIGN
Studieleder: Lektor, ph.d. Nan
Dahlkild, Københavns Universitet
GRUNDKURSUS
Europæisk arkitekturhistorie:
1400-1900
Hold 4000: 10 mandage kl. 14.15-16
(4/2-8/4)
Ved mag.art. Thyge C. Bro
Udviklingen i arkitekturen i perio­
den begynder med den italienske
renæssance, der også markerer
begyndelsen på det moderne
Europa. Brunelleschis kuppel på
domkirken i Firenze, loggiaen
og paladser fra begyndelsen af
1400-tallet blev bestemmende for
den florentinske arkitektur og den
moderne byplanlægning.
Rom blev rammen om barok­
ken med Bernini og Borromini
som de førende arkitekter, hvor
europæiske arkitekter hentede
deres inspiration til barokhaver
med aksefaste systemer. Perioden
kulminerede med Palladio og
palladianismen, hvor det centrale
var inspirationen fra den antikke
arkitektur. Nyklassicismen for­
stærkede interessen for antikken,
hvor C.F. Hansens domkirke i
København var central.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 939 kr. (inkl. entré til Natio­
nalmuseet)
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
FORELÆSNINGSRÆKKER
EMNEKURSUS
Det forunderlige Amager
Hold 1000: 3 fredage kl. 14.15-16
(22/2-8/3)
Boligindretningens historie
Hold 5000: 8 fredage kl. 10.15-12
(8/2-29/3)
Ved designhistoriker, ph.d. Malene
Lytken
Omkring forrige århundredeskifte
var boligstilen i Danmark overve­
jende klunketidens overlæssede
26
hjem, men en ny stil var på vej:
Funktionalismen.
Kurset tager afsæt i tiden
omkring slutningen af 1800-tal­
let, og vi undersøger vejen fra
klunkestuerne mod en funktiona­
listisk stil – det vi i dag forbinder
med en moderne dansk stil.
Vejen handler om yderpunkter i
idealer og smag. Vi skal se, hvad
de kendte arkitekter gjorde, men
også mere ukendte navne skal
introduceres. Fx skal der fortælles
om en arkitekt, der etablerede en
dansk skole i indretning, hvor Poul
Henningsen holdt forelæsninger,
og som siden fik bl.a. arkitekt Finn
Juhl som leder.
Kurset inkluderer en rundvis­
ning i Nationalmuseets klunke­
hjem.
Ved arkitekt MAA, lektor em.
Karin Skousbøll
Det forunderlige Amager – udvik­
let fra 'Lorte-ø' til nu at være et
populært område med 200.000
'amagerkanere' og dermed
Danmarks tættest befolkede ø.
Amager er på kort tid gået fra
lavstatus til at være hjemsted for
et fantastisk strandområde og nye
bykvarterer med flere eksklusive
boligområder.
1. Øens historie fra 1500-tallet
til 1900
2. Udviklingen af Amager
igennem 1900-tallet
3. Det nye Amager efter 1990
med strandpark, Ørestad og
havnestad
Forelæsningerne om øens
udvikling kan suppleres med tre
ekskursioner til de mest markante
byudviklings- og naturområder i
maj 2019. Se hold 1134 på side 25.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 345 kr.
Mesterarkitekterne
Hold 1001: 6 onsdage kl. 18.15-20
(6/2-13/3)
Ved arkitekt MAA Flemming Skude
og arkitekt MAA Karin Skousbøll
Hvad ville Barcelona være uden
Gaudí – eller Paris uden La grande
Arche for enden af Champs
Elyssée? Store arkitekter sætter
sig blivende spor med uforglem­
melige bygningsværker. Med
bygningsværker der ikke alene
brillerer ved nyhedsværdi og ny­
tænkning, men som undertiden
når den højeste rangorden ved
at sætte sig blivende spor i den
internationale kulturarv.
Forelæsningerne vil tegne
et billede af de seneste 100 års
arkitekturhistorie ved at por­
trættere seks mesterarkitekter
og deres respektive værker, som
både var højdepunkter i den tid,
de blev skabt – og stadig står som
kulturelle fyrtårne, der udfordrer,
inspirerer og fascinerer os.
1. Antoni Gaudí (1852-1926) (FS)
2. Alvar Aalto (1898-1976) (KS)
3. Luis Barragán (1901-1988) (FS)
4. Johan Otto von Spreckelsen
(1929-1987) (KS)
5. Robert Venturi (1925- ) (FS)
6. Zaha Hadid (1950-2016) (KS)
Sted: City Campus
Pris: 690 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm