Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 23Rundvisning i Frederiksberg Have
Hold 1123: 1 torsdag kl. 13.15-15
(25/4)
Hold 1124: 1 onsdag kl. 13.15-15
(15/5)
Hold 1125: 1 tirsdag kl. 13.15-15 (4/6)
Ved skov- og landskabsingeniør
Kim Greiner
Rundvisning i
Landbohøjskolens Have
Hold 1120: 1 fredag kl. 13.15-15 (26/4)
Hold 1121: 1 tirsdag kl. 13.15-15 (21/5)
Hold 1122: 1 torsdag kl. 13.15-15
(6/6)
Ved skov- og landskabsingeniør
Kim Greiner
Vi starter med Bindesbølls gamle
hovedbygning, og så vidt muligt
besøger vi Nordeuropas smukke­
ste festauditorium. I Skulpturha­
ven ser og hører vi om mistelte­
nen, den tænkende hest, abernes
skræk og det forstenede træ, der
står lyslevende. Vi fortsætter til
Bjørn Nørgaards kunstværk Biologisk Mangfoldighed, og vi får den
skrækkelige historie om Storm
P-malerierne og koen Maren med
træbenet. I Landbohøjskolens
Have krydser vi rundt på de små
stier og stopper op, når der er en
god historie at fortælle. Vi ser bl.a.
verdens største træart, verdens
ældste træart med sit specielle
sexliv, Adams forunderlige guld­
regn, duetræet m.m. Vi fortsætter
til Rosenhaven og Lægeplante­
samlingen og får historien om
heksedoktorplanten Alrunens Rod.
Turen slutter i Sommerblomstha­
ven ved Cafe Væksthuset.
Mødested: Pladsen foran Hoved­
bygningen, Bülowsvej 17, 1870
Frederiksberg C
Pris: 150 kr.
På denne historiske havevandring
får vi historien om Amagerbyen
på Frederiksberg, Prinsessernes
Gård og Frederik d. 4.’s pragt­
fulde barokhave. Tiderne skifter,
og i slutningen af 1700-tallet
omdannes barokhaven til en
romantisk landskabshave med
snurrepiberier som Det Kinesiske
Lysthus, Apistemplet, Kildegrot­
ten, Vandfaldet, Fasangården og
Schweitzerhuset.
Vi fortsætter op til Frederiks­
berg Slot og får historien om
Frederik d. 4., der kronede sin
dronning i soveværelset, og om
Caroline Matildes og Struensees
hyggestunder i slottets marmor­
bad.
Af alle konger var det Frederik d.
6.’s slot og have, og han vandrede
rundt med dronning Marie under
armen, mens tankerne var hos
maitressen fru Dannemand. Der
har så sandelig været kongelige
laster og lyster i denne pragtfulde
have.
Turen slutter ved Svendsens
bådsejllads, hvor det er muligt
at blive sejlet rundt i kanalerne i
Frederik d. 6.’s kølvand.
Mødested: Til højre for hovedind­
gangen til haven på Frederiksberg
Runddel, 2000 Frederiksberg
Pris: 150 kr.
Rosenborg. Fortællinger fra
Christian d. 4.’s sommerslot og
skatkammeret med kronjuvelerne
Hold 1126: 1 torsdag kl. 10-11.30
(28/2)
Ved cand.scient., cand.mag. Nette
Børkdal Ebbesen
Turen igennem slottet giver et
indblik i 1600-1700-tallets dan­
markshistorie ud fra en oplevelse
af rummene og genstandene,
hvoraf Christian d. 4.’s møblerede
Vinterstue har været på stedet
siden husets opførelse i 1606.
Efter enevældens indførelse
skabtes Det marmorerede værelse
til Frederik d. 3., på Riddersalens
gobeliner følges Christian d. 5.’s
forsøg på at generobre Skåne,
Halland og Blekinge. I skatkam­
meret fortælles om genstandenes
og kronernes – ofte indviklede
– symbolik, der giver os indsigt i
datidens livsforståelse.
Mødested: Rosenborg, Øster Vold­
gade 4A, 1350 København K (lige
indenfor hovedporten)
Pris: 240 kr. (inkl. entré)
Fra Sankt Gertrud til Sankt Nikolaj
Hold 1127: 1 mandag kl. 17.15-18.45
(25/3)
Ved cand.phil. Hanne Fabricius
En historisk vandring gennem
middelalderens København, hvor
I skal høre om Sankt Gertruds
hospitalkapel, som aldrig var
et kloster. Om Rosengården,
der var berygtet på grund af
druk, hor, slagsmål og løsagtige
kvinder. Herude boede rakkeren,
der blandt andet var bødlens
medhjælper, når denne svang
sit sværd over de dødsdømtes
hoveder. Langs med middelalder­
ens Østervold (Gothersgade) når
vi frem til Gammel Mønt, hvor
23

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm