Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 100TRO OG RELIGION
Dantes Guddommelige Komedie
Hold 1072: 10 mandage 18.15-20
(28/1-1/4)
Ved cand.theol. Martin Herbst
FORELÆSNINGSRÆKKER
Den russisk-ortodokse kirke
Hold 1071: 4 tirsdage kl. 18.15-20
(2/4-30/4)
Ved cand.mag. Jens Jørgen Nielsen
Den russisk-ortodokse kirke spiller
en stadig større rolle i dagens
russiske samfund. Efter 70 års sov­
jetisk, militant ateisme er kirken
tilbage som et markant fænomen.
Vi vil se på flere aspekter af kirken:
Dels den historiske og teologi­
ske side, hvor vi vil belyse den
byzantinske tradition, skismaet
med Romerkirken og Moskvas
overtagelse af Konstantinopels
rolle, dels på ikonernes særlige
rolle og æstetik samt liturgien i
kirken gennem kirkeåret.
Vi vil også se på en række
ortodokse filosoffer fra 1800- og
100
1900-tallet, som forsøgte at for­
midle mellem ortodoksien og den
moderne tid. Endelig vil vi se på
retninger og tendenser i dagens
russiske kirke samt nogle afvigen­
de retninger. Der indgår et besøg
i den russiske Alexander Nevskij
kirke i København.
Forelæsningsrækken kan følges
op med rejser til Rusland med
Akademisk Rejsebureau.
1. Traditionen fra Byzans
2. Kirken møder moderniteten:
Mellem slavofiler og vestorienterede russiske filosoffer
3. Kirken i det postsovjetiske
Rusland
4. Besøg i Alexander Nevskijkirken i Bredgade i København.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 500 kr.
Den Guddommelige Komedie er
angiveligt verdenslitteraturens
største værk. På den ene side er
temaet enkelt: Det handler om,
hvordan den guddommelige
kærlighed formidlet af Beatrice
muliggør Dantes rejse gennem de
tre dødsriger: Helvedet, Purgato­
riet og Paradiset. På den anden
side er værket komplekst. I kraft
af Dantes geni udgør teologi, filo­
sofi, psykologi, historie, geografi,
astronomi, mytologi og politik en
storslået symfoni.
Ligesom Dante finder vej ved
at tage den klassiske tradition
(Vergil) i sin ’venstre’ hånd, og den
kristne (Beatrice) i sin ’højre’, har
man brug for vejledning for at ori­
entere sig i komedien. Men lige­
som Vergil slipper Dantes hånd på
toppen af Purgatoriet, og Beatrice
gør det samme ved vejs ende i
Paradiset, står det enhver frit at
tolke værket med egen optik.
Deltagerne bedes købe eller
låne: Dantes Guddommelige
Komedie på dansk ved Ole Meyer
(2018, Multivers).
Sted: City Campus – OBS! Første
gang i Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 1150 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm