eTFDS 2-2018 net - Side 9Efteruddannelse i Klinisk lederskab for erfarne medicinske sygeplejersker
Region Hovedstaden
Intro
Modul 1 - Det kliniske fokus
Modul 2 - Team og samarbejde
Polyfarmaci og den
multisyge patient
Kick off:
Advanceret
klinisk
lederskab og
den multisyge
patient
• Politik, samfund og økonomi
• Risici

ved polyfarmaci og utilsigtede
hændelser
• Lære at søge viden om interaktioner
• L ægemiddelgrupper, der kræver
særlig administration
• Sygeplejersken som gate-keeper,
ansvar/rolle.
• S amarbejde med andre faggrupper
om medicinadministration
• Polyfarmaci og psykiske lidelser
Patientsamarbejde
og interprofessionelt
samarbejde
• Regionens politik på området
• Organisatorisk patientinddragelse
• Understøttelse af beslutningstagen
• Patientens perspektiv
(ressourcer og behov)
• lnterprofessionel læring og
samarbejde
Metropol
Afslutning
Overgange
• Patientforløbskoordination
• Fokus på viderelevering af patientens sygeplejeproblemer
• Forståelse af egen og andres rolle i
at skabe det gode patientforløb
• Forståelse for andre afdelinger/
sektorer
Afslutning:
Avanceret klinisk
lederskab og den
multisyge patient
Klinisk lederskab
Klinisk beslutningstagen
– Den multisyge patient med særligt
fokus på polyfarmaci
Modul 3 - Det organisatoriske fokus
Klinisk lederskab
Professionsidentitet
Kommunikation og formidling i
patientsamarbejde og
interprofessionelt
Klinisk lederskab
Organisatoriske og lovmæssige
rammer for koordinering af
komplekse forløb samt redskaber herunder ledelsesmæssige - til
koordinering og kommunikation i og
på tværs af professioner, institutioner
og sektorer
Klinisk
lederskab
Hjemme / i afdelingen
Opsamling
Klinisk
Klinisk
Klinisk
Projektarbejde og praksisnære
hjemmeopgaver, der understøtter
lokale initiativer ift læringsmiljø
– fx 15 faglige minutter
Projektarbejde og praksisnære
hjemmeopgaver, der understøtter
lokale initiativer ift læringsmiljø
– fx 15 faglige minutter
Projektarbejde og praksisnære
hjemmeopgaver, der understøtter
lokale initiativer ift læringsmiljø
– fx 15 faglige minutter
Opgave
og
eksamen
Opgaveskrivning
T E M A · TFDS 2–2018
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm