eTFDS 2-2018 net - Side 7
Modellen viser de kompetenceudviklingsaktiviteter, som Region
Hovedstaden udbyder til sygeplejersker på det medicinske område. Kandidatmodulet udbydes
af Aalborg Universitet og er
åbent for andre faggrupper og
specialer. Som en del af handlingsplanen arbejder Region Hovedstaden og Aalborg Universitet
sammen om et udviklingsprojekt,
der skal styrke forsknings- og læringskulturen lokalt.
!
Faciliterer og
understøtter lederne
Den sidste af handlingsplanens syv
overordnede indsatser rammer lige
ned i kernen af det, som den indledende kortlægning viste: En forbedret rekruttering og fastholdelse stiller store krav til lederne.
Af samme grund drejer indsatsen
sig om lederunderstøttelse på i første omgang fem pilotafdelinger, fortæller projektleder i Region Hovedstadens Center for HR Helle Folden,
der er tovholder på indsatsen for lederunderstøttelse.
»Indsatsen går i korte træk ud
på, at vi som konsulenter tilbyder
rådgivning og facilitering i forhold
til tiltag, der kan gøre sygeplejerskerne gladere for at være på den
enkelte afdeling. Det er jo det, det
grundlæggende handler om, og i
den forbindelse har vi taget udgangspunkt i aktuelle problemstillinger på den enkelte afdeling,«
siger Helle Folden.
»Det betyder, at vi i flere tilfælde
har koblet os på allerede eksisterende projekter. Arbejdet har fokuseret på alt fra lederunderstøttelse
af karrieresamtaler og skabelsen af
interne karriereveje over formulering af stillingsannoncer til introduktion af ressourcepersoner med
Projektet »Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det medicinske område«
• Projektet er sat i søen af Region Hovedstaden i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd for at styrke rekruttering og
fastholdelse af sygeplejersker på det medicinske område.
• Handlingsplanens syv overordnede indsatser fokuserer på lederunderstøttelse, branding af det medicinske område,
styrkelse af vejlederkompetencer, skabelse af uddannelsesmæssige karriereveje samt styrkelse af forskningsog læringskulturen.
• Lederunderstøttelsen er iværksat på fem pilotafdelinger, hvor konsulenter fra Region Hovedstadens Center for HR
rådgiver og faciliterer. Målet er at skabe initiativer, der kan styrke rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker.
• Til projektet har regionsrådet afsat 12,2 mio. kroner inklusive driftsmidler i perioden 2016-18.
T E M A · TFDS 2–2018
7

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm