eTFDS 2-2018 net - Side 60
samarbejdes omkring og hvordan i
Referencer
den videre proces. Det kan ligeledes
anvendes til en pejling af, hvordan
patienter og borgere involveres i
samarbejdet, og når der aftales mål
og træffes beslutninger i samarbejdet med patienter, borgere og deres
pårørende i forhold til, hvordan
samarbejdet skal koordineres.
1)http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2013/
Sundhedsudspil/Sundhedspolitisk-udspil-13052013.pdf
2)https://www.regeringen.dk/media/3589/afrap-naere-sammenhaengensundsvaesen-juni-2017.pdf
3)http://www.regioner.dk/sundhed/kvalitet-og-styring/det-nationalekvalitetsprogram
Yderst vigtigt bidrag
Hvis sundhedsvæsenet skal i mål
med kvalitetsdagsordenen, hvor
den enkelte patient og borger oplever øget kvalitet og effektivitet, kan
interprofessionel læring og samarbejde være et yderst vigtigt bidrag.
Vi lader en borger få det sidste ord
om, hvad der er kvalitet for ham:
4)https://dsr.dk/fag-og-forskning/sundhedskartellets-

7)www.ipls.dk
Det var fantastisk godt med et
team omkring mig, da det gav viden på tværs, og alle fik samme
information, så vi var på bølgelængde. Jeg nåede hurtigere i mål
med min rehabilitering, fordi jeg
blev inddraget, og de områder, der
uddannelsesprojekt-2014-rapport
5)WHO (2010), Framework on Interprofessionel Education and Collaborative Practice«, Health Professions Network Nursing and Midwifery Office
within the Department of Human Resources for Health, Geneva.
6)Reeves. S. et al (2009), Interprofessional Education: Effects on professional practice and health care outcome. (Review). The Cochrane Library,
Issue 3.
8)Orchard., C. A, King., G. A. and Bezzina, M. B. (2012). Assessment of
Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS): Development and
Testing of the Instrument. JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN
THE HEALTH PROFESSIONS, 32(1):58–67.
9)Mathiesen, L. L., Nielsen, M. F og Illemann, C. (2013). Involverende
stuegang i et apopleksiafsnit. Sygeplejersken nr. 14.
var vigtige for mig, blev respekteret og værdsat.

60
Yngre borger
TFDS 2–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm