eTFDS 2-2018 net - Side 58Fordrer fokus på kulturen
At arbejde med interprofessionel læring og samarbejde fordrer fokus på
kulturen, hvor der arbejdes med at
opbygge et interprofessionelt mindset. Kompetencer skal styrkes, så ledere og medarbejdere kan understøtte og facilitere teamsamarbejdet
på tværs af professioner, afdelinger
og sektorer.
At skabe en læringskultur med et
interprofessionelt fokus kræver en
bevidst beslutning og vedholdenhed
hos ledelsen om at sætte det interprofessionelle teamsamarbejde på
dagsordenen. Der skal skabes rammer, hvor forskellige professioner
!
Målsætningsmøde med borger
har mulighed for at mødes og
drøfte teamsamarbejdet og involvering af patienter og borgere. Til
gengæld er gevinsterne store:
Høje Taastrup Kommune

Vores arbejde med at holde fast i
interprofessionel læring og samarbejde, herunder systematisk involvering af patienter, viser sig nu tydeligt i patienttilfredsheden i LUP.
Tine Lundbak,
ledende oversygeplejerske,
Videncenter for Reumatologi og
Rygsygdomme, Rigshospitalet
(mange års erfaring i at arbejde med
IPLS)
Facilitatorforløbet
Region Hovedstadens Center for HR har uddannet mere end450 facilitatorer inden for interprofessionel læring og samarbejde fordelt på 9 forskellige professioner på tværs af hospitaler, kommuner og uddannelsesinstitutioner. IPLS-facilitatorforløbet er med til at give medarbejdere og ledere
kompetencer til at facilitere og understøtte IPLS i egen organisation.
Læs mere om forløbet her: www.regionh.dk/ipls
58
og pårørende på Pleje- og
Rehabiliteringscentret Torstorp i
TFDS 2–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
God ramme
for opstart af dialog
Vi vurderer, at redskabet Evaluering
af interprofessionelt teamsamarbejde kan være en god ramme for
opstart af en dialog om interprofessionelt teamsamarbejde. Redskabet
kan også bruges til kontinuerlig
evaluering og videreudvikling af allerede eksisterende interprofessionelle teamsamarbejder.
Evaluering af interprofessionelt
teamsamarbejde kan anvendes til at
skabe dialog om, hvordan teamsamarbejdet fungerer i en afdeling på
tværs af professioner. Det kan dermed bruges til at tage en »temperaturmåling« på, hvad der fungerer
godt i samarbejdet, og hvad der er
brug for at arbejde videre på at forbedre.
Redskabet kan også anvendes i
opstarten af et nyt teamsamarbejde
for at stille fokus på, hvad der skal

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm