eTFDS 2-2018 net - Side 51Hvor godt fungerer det
interprofessionelle samarbejde?
Nyt redskab til evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde øger
kvaliteten af samarbejdet, skaber læring på tværs af professioner
og understreger betydningen af at involvere patienter og borgere.
Af Anette Lykke Nielson
strategi for at løfte kvaliteten i det
men på flere niveauer: Denne læ-
og Annette Winther Erichsen
danske sygehusvæsen.
ring og synergi giver øget kvalitet,
Men skal disse kvalitetskrav op-
som kommer patienter og borgere
Ældre-tsunami, multisyge, krav fra
fyldes, er der ifølge Sundhedskartel-
til gavn. Patienter og borgere ind-
den moderne patient og nye tekno-
let behov for et øget og mere mål-
drages systematisk, når der sættes
logier. Det er blot nogle af de
rettet samarbejde på tværs af pro-
mål og træffes beslutninger i forlø-
mange udfordringer, der gør ar-
fessioner, afdelinger og sektorer.4
bet.
bejdsopgaverne hos de sundheds-
En tilgang hertil er Interprofessionel
professionelle mere og mere kom-
læring og samarbejde (IPLS).
plekse. Patienter og borgere har et
ønske og et krav om en mere sammenhængende og koordineret indsats for deres vej gennem sundhedsvæsenet.1, 2
Tendensen understøttes af den
nationale kvalitetsdagsorden.3 Af
At inddrage systematisk vil sige,
at inddragelsen sker bevidst og hver
gang. Inddragelse tænkes ind på det
DEFINITION: Interprofessionel
Læring og Samarbejde (IPLS)
»Når to eller flere faggrupper lærer
med, af og om hinanden i et interagerende samarbejde med inddragelse af patienten«7
den fremgår et tydeligt ønske om
større kvalitet for den enkelte pa-
IPLS øger fokus på teamsamarbej-
tient og borger som en overordnet
det, hvor professionerne lærer sam-
organisatoriske niveau, i tilrettelæggelsen af arbejdet og i kvalitetsstandarder, så inddragelse er en integreret del af kulturen og praksis.
Mange fordele med IPLS
Evidensen peger på, at IPLS nedsætter indlæggelsestid og komplikationer, forbedrer patientens sundheds-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 2–2018
51

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm