eTFDS 2-2018 net - Side 5også, at både ledere, medarbejdere
og studerende mente, at det medicinske område rent fagligt har mere
at byde på, end dets rygte lægger
Anette Hinsby Frandsen
Projektleder, specialkonsulent i Region Hovedstaden
op til. Af samme grund indeholder
de syv indsatser en branding- og rekrutteringsindsats på de sociale medier, hvor en række sygeplejersker
fortæller om de mange positive sider, der også er ved arbejdet på en
medicinsk afdeling.
En vifte af muligheder
I projektet arbejdes der også med at
styrke vejledernes kompetencer i
forhold til de uddannelsessøgende
samt at skabe en egentlig uddannelsesmæssig karrierevej for sygeplejerskerne. Det sidste er helt afgørende.
»De medicinske sygeplejersker
skal håndtere en stor kompleksitet i
arbejdet med blandt andet multisyge ældre patienter eller patienter
med kroniske sygdomme. Det kalder på en ny type specialisering, der
skal supplere sygeplejerskernes
grundlæggende sundhedsfaglige
kompetencer,« siger Anette Hinsby
Frandsen.
»Med de uddannelsesinitiativer,
Helle Folden
Projektleder, Region Hovedstadens Center for HR
Flemming Olsen
Oversygeplejerske, Herlev Gentofte Hospital
vi har sat i gang, får sygeplejer-
farne sygeplejersker er allerede så
skerne en vifte af muligheder for at
langt fremme, at det kan udbydes i
dygtiggøre sig og dermed imøde-
april 2018 med start til efteråret,«
komme de eksisterende udfordrin-
fortsætter hun.
ger. Et uddannelsesforløb for erT E M A · TFDS 2–2018
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm