eTFDS 2-2018 net - Side 48blev der gennemført et kursusforløb
i feedback for hele personalet på Intensiv Afsnit samt for ledere i afdelingens øvrige afsnit.
»Vores retningslinjer for kommunikation indgår i introduktionen af
alle nyansatte, og de fungerer stadig godt. Et af hovedpunkterne er,
at man skal gå til rette vedkommende, hvis der er en uenighed. Vi
vil ikke have sladder, og man skal
ikke beklage sig til ledelsen over en
kollega, uden at man har talt med
den, det handler om, først,« siger
oversygeplejerske Conny Elmstrøm
fra Regionshospitalet Randers.
Der er dog stadig et stykke vej,
før afdelingen er i mål med en god
feedback-kultur.
»Vi er blevet dygtige til den
nemme feedback, men det kniber i
de svære situationer, hvor man er
usikker på, om man sårer modtageren. Vi skal klæde hinanden bedre
på til at modtage feedback uden at
tage det personligt. Det er ikke nok,
at feedback fungerer mellem to personer, som er lige stærke. Vi skal
også kunne give og modtage feedback i en sårbar situation,« siger
Conny Elmstrøm.
48
Professionel feedback-kultur
Næste skridt i arbejdet med at udvikle en professionel feedback-kultur i Randers bygger på et korps af
frontløbere. Både læger og sygeplejersker har meldt sig selv til opgaven, som består i at sikre, at der
hele tiden er fokus på interkollegial
læring. De skal tage initiativ til, at
man observerer hinanden som kolleger, og de skal inspirere til, at
man bruger sin nysgerrighed.
De skal med fokus på træning i at
modtage feedback og med nysgerrighed som kodeord arbejde på at
ændre kulturen, så det bliver naturligt at give og modtage feedback.
»Vi har løbet det i gang i 2017 og
fortsætter ind i 2018, og vi håber, at
vi kommer til at registrere en tydelig effekt, som resten af hospitalet
kan få glæde af. I afdelingsledelsen
er vi meget bevidste om vores rolle
som kulturbærere. Vi skal være bindeled og også selv efterspørge og
give feedback,« siger Conny
Elmstrøm.
Projektet på Anæstesiologisk Afdeling falder i tråd med et af Regionshospitalet Randers’ strategispor
for de kommende år.
TFDS 2–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
»Vi har sat os som mål at styrke
kommunikationen både i patientkontakten og i samarbejdsrelationerne. God kommunikation med patienter og pårørende, mellem kolleger og i forhold til samarbejdspartnere er en forudsætning for gode
behandlingsresultater og tilfredse
patienter. Behandlingen skal ikke
bare være god, den skal også være
til at forstå,« siger sygeplejefaglig
direktør Marianne Jensen.
Dilemma 1:
Ord er ikke toldfrie
Dilemma: En pårørende kommer for
at besøge sin far på en isolationsstue. Han hører sygeplejerske 1 sige
til sygeplejerske 2: »Jeg gider fandeme ikke gå ind til ham på den
stue igen«. Hvad skal sygeplejerske
2 gøre i den situation?
Bag dilemmaet står ledende overlæge Bent Windelborg Nielsen fra
Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers, der på temadagen agerer Mads fra det kendte radioprogram.
Episoden er fra det virkelige liv,
og monopolet består af psykiater
Marianne Lau, ortopædkirurg Lilli

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm