eTFDS 2-2018 net - Side 47neske, men som fagprofessionel.
Man skal lægge følelserne til side og
arbejde på at skabe en professionel
kultur for feedback. Desuden er det
afgørende, at man som individ føler
sig autoriseret:
•O
ppefra – via et mandat fra
ledelsen
•N
edefra – via kolleger der er klar
til at lytte
• Indefra – ved at man føler sig ligeværdig i dialogen med andre
Det springende punkt i arbejdet
med at ændre kommunikationskulturen er at gøre ord til virkelighed,
at føre de gode intentioner ud i livet.
Afdelingsledelsen
er kulturbærer
På Anæstesiologsk Afdeling på Regionshospitalet Randers har Helle Petersen i forbindelse med et forskningsprojekt observeret ledere, sygeplejersker, læger, møder og patientforløb over et halvt år. Ved projektets start udarbejdede afdelingen
retningslinjer for kommunikation i
afdelingen.
På baggrund af observationerne
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 2–2018
47

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm