eTFDS 2-2018 net - Side 45mæssige, er direkte og giver kon-
onskultur, der er på en afdeling,
om den para-verbale kommunika-
krete eksempler og hele tiden hol-
smitter af på patienterne,« under-
tion, altså det overskud og nærvær,
der sig på egen banehalvdel. Sam-
stregede Juliane Dinesen.
man signalerer, og den tone, man
talen skal have en god udgang en-
»En god interkollegial kommuni-
bruger,« sagde Helle Petersen.
ten i form af en løsning eller en
kation er vigtig for arbejdsmiljøet
øget forståelse og oplevelse af at
og i sidste ende for patienterne. Pa-
ning i betydningen af feedback som
være blevet hørt.
tienterne kan ikke bedømme os på
fundament for udvikling arbejdet
vores faglighed, men de kan be-
sammen med Geriatrisk Afdeling på
dømme os på vores kommunika-
OUH og Anæstesiologisk Afdeling
tion,« tilføjede hun.
på Regionshospitalet Randers om at
Et synspunkt fra en deltager gav
mange nik på stolerækkerne.
»Der er jo nogen, der mener, at
det er legitimt ikke at lytte til andre
faggrupper end deres egen, så derfor kræver det mere professionel ledelse, jo mere tværfagligt vi arbejder«.
Ledelsen spiller
en væsentlig rolle
Allervigtigst er det, at der i en afdeling aftales retningslinjer for feedback og den alvorlige kollegiale
samtale. Her kommer afdelingsledelsen ind i billedet som ansvarlig
for en god kommunikationskultur.
»Lederne skal gå forrest og selv
turde tage de svære samtaler. De
skal vise, at her taler vi om tingene.
Det er deres ansvar at skabe en kultur, hvor feedback prioriteres, og
hvor det er en del af dagligdagen at
sige tingene højt. Den kommunikati-
Hun har på baggrund af forsk-
styrke den kollegiale kommunika-
Man er ambassadør
for sin afdeling
En anden oplægsholder på temadagen var Helle Petersen, der nok er
den største danske kapacitet inden
for kommunikation i sundhedsvæsenet. Helle Petersen er kommunikationsforsker og -rådgiver og forfatter
til en række fagbøger, blandt andet
»Det kommunikerende hospital«. Et
af hendes vigtige budskaber var, at
man er ambassadør for sin afdeling.
»Man skal ikke ligne Ole Henriksen dagen lang, men udstrålingen
betyder noget. Man er ambassadør
for sin afdeling, og den måde, man
kommunikerer på, er meget mere
end bare de ord, der kommer ud af
munden. Det handler i lige så høj
grad om kropssprog og ikke mindst
tion.
Tværfaglig involvering
er påkrævet
Helle Petersens konklusioner er
klare. Forudsætningerne for at ændre kommunikationskulturen i en afdeling er:
•e
n høj grad af tværfaglig involvering. Alle skal arbejde med, ikke
kun sygeplejerskerne
•v
edholdende ledelse, der følger
ord op med handling
•m
od på feedback. Der er følelser
på spil, og det kræver mod at
kommunikere om både det, der
går godt, og det, der kan blive
bedre
Til gengæld betaler indsatsen sig,
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 2–2018
45

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm