eTFDS 2-2018 net - Side 41• Mainz, J., Sørensen, P.L., Kjølbye, M., Sloth, A. & Ulrichsen, H. (2013). Vi bruger alt for meget tid på registrering.
Politiken, 18. november 2013.
• Mainz & Timmermann (2018), Hvorvidt og hvordan bliver Nationalt Kvalitetsprogram for Sundhedsområdet udviklet
og forankret i det danske sundhedsvæsen? Masterprojekt, Copenhagen Busines School.
• Majgaard, K. (2013). Offentlig styring: Simpel, reflekteret og transformativ. København: Hans Reitzels Forlag.
• Nielsen TH. Riis A. Mainz J. Jensen A-L D. God ledelse kan have positive effekt på kvaliteten af sundhedsvæsenets
ydelser. Ugeskrift for læger 2013;
• Obed Madsen, S. (2013). Lederen som oversætter. Et oversættelsesteoretisk perspektiv på strategisk arbejde.
Frederiksberg: Copenhagen Business School [Phd].
• Obed Madsen, S. (2014). Hvad kan ledere lære af oversættere? I Poulfelt, F. (ed.), Børsens Ledelseshåndbøger:
Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, København.
• Obed Madsen, S. (2017, 8. november). Pligtsludder: Rollen fanger men du har et valg. Lokaliseret 2. december 2017
på http://www.denoffentlige.dk/pligtsludder
• Obed Madsen, S. (2018): Mellem snak, handling, magt, skuespil og oversættelse – implementeringens dimensioner.
Samfundslederskab i Skandinavien.
• OECD (2013): OECD Reviews of Health Care Quality: Denmark 2013. Raising Standards. OECD Reviews of Health Care
Quality. OECD: Paris.
• Regeringen (2015). Nationalt Program for Sundhedsområdet 2015-2018. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
• Torfing, J. (2013). Offentlig ledelse i et styringsperspektiv: før, nu og i fremtiden. I: Agger, A, & Löfgren, K. (Red.),
Politik og administration (s. 195-214). København: Hans Reitzels Forlag.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 2–2018
41

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm