eTFDS 2-2018 net - Side 40
Litteratur
•A
ndersen, L.B., Greve, C., Klausen, K.K. & Torfing J. (2017). Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og
sameksistens. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
•B
akir, A. & Todorovic, M. (2010). A Hermeneutic Reading into »What Strategy is«: Ambiguous Means-End Relationship.
The Qualitative Report, 15(5), 1037–1057.
•B
runsson, N. (2002). The Organization of Hypocrisy: Talk, Decisions and Actions in Organizations (2nd edition).
Copenhagen Business School Press.
•G
offman, E. (2014). Hverdagslivets rollespil. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
• Information. New Public Management er afgået ved døden. Interview med Adam Wolf. 7. November.
https://www.information.dk/indland/2016/11/new-public-management-afgaaet-ved-doeden
•K
nudsen SV., Laursen HVB., Bartels P., Johnsen SP:, Mainz J. Does Quality Improvement improve the Quality of Care?
A Systematic Review of the Effect and Methodological Rigor of the Plan-Do-Study-Act (PDSA) Method. Submitted.
•L
arsen, B. (2017, 30. oktober). Bøjes Verden: Rollespil og ærlighed i ledelse. Lokaliseret d. 2. december 2017 på
http://www.denoffentlige.dk/pligtsludder
•L
erborg, L. (2017, 27. oktober). Pligtsludder hæmmer forandring. Lokaliseret d. 2. december 2017 på
http://www.denoffentlige.dk/pligtsludder
•M
ainz J. Der er behov for evidensbaseret ledelse i sundhedsvæsenet. Ugeskrift for læger 2013;175:3088
•M
ainz J. (2017). Basal Kvalitetsudvikling. København: Munksgaard.
• Mainz J., Sloth A., Larsen TG. (2018). Ledelse i det moderne sundhedsvæsen: Fokus på samskabelse.
Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, nr. 1, 2018
40
TFDS 2–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm