eTFDS 2-2018 net - Side 37Pointe 8: Kvalitet er
en ledelsesopgave
Det er ledelsernes, herunder de faglige ledelsers, opgave at oversætte
kvalitetsprogrammet for de respektive ledelseslag og medarbejdere.
Kvaliteten af sundhedsvæsenets
ydelser og kvalitetsudvikling bør således være den vigtigste ledelsesopgave i sundhedsvæsenet, idet den
har til formål at sikre, at patienterne
får evidensbaserede kerneydelser,
det vil sige forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering. Der er dokumentation for, at
god ledelse har effekt på kvaliteten
af sundhedsvæsenets ydelser
(Mainz, 2013; Nielsen et al., 2013).
Ledelserne på forskellige ledelsesniveauer har ansvaret for at implementere kvalitetsprogrammet.
Den konkrete ledelsesopgave er at
oversætte kvalitetsprogrammet for
de respektive ledelseslag og medarbejderne. Ved at oversætte kvalitetsprogrammet skal lederne skabe
mening med strategien og gøre den
tilgængelig for dem, der skal arbejde med den (Obed Madsen, 2013,
2014, 2018).
Opgaven består i at afkode kvaliS U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 2–2018
37

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm