eTFDS 2-2018 net - Side 32grammet (Regeringen, 2015) og
ponerende, men kalejdoskopisk. I in-
state of the art for kvalitetsudvik-
ternationalt perspektiv er Danmark
ling på nationalt og internationalt
et af de lande, der har iværksat flest
niveau (Mainz, 2017) præsenterer vi
nationale kvalitetsudviklingsinitiati-
i denne artikel ti pointer, der efter
ver (Mainz, 2017). I princippet har vi
vores mening illustrerer de perspek-
hver gang, vi har fået en ny ide,
tiver for kvalitetsudvikling i det dan-
iværksæt et nyt projekt. Der er der-
ske sundhedsvæsen, som kvalitets-
for behov for synergi og fokus.
Pointe 3: Der er behov for
at koordinere de nationale
kvalitetsinitiativer
Nedenfor er anført nogle af de kvalitetsinitiativer, der har været og er
en del af kvalitetsdagsordenen i det
danske sundhedsvæsen.
programmet signalerer som styringsmodel.
Pointe 1: Danmark tilhører
den internationale superliga i
relation til kvalitetsudvikling
OECD gennemførte i 2013 en evaluering af kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen. Det fremgik
blandt andet af OECD’s konklusion,
at Danmark i international sammenhæng kan betragtes som pioner for
kvalitetsudvikling og kan betragtes
som et eksempel til efterlevelse for
andre lande (OECD, 2013). Man kan
således spørge sig selv: Er der på
denne baggrund overhovedet behov
for et nyt kvalitetsprogram? Svaret
er efter vores mening:
!
Eksempler på nationale kvalitetsinitiativer i Danmark
•Nationale kliniske retningslinjer og pakkeforløb
•Nationale kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP)
•Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser i somatikken og psykiatrien (LUP)
•Landsdækkende pårørendetilfredshedsundersøgelser i psykiatrien (LUP)
•Projekter om patientrapporterede oplysninger, såkaldte PRO-projekter
•National håndtering af patientklager, patientforsikringssager og utilsigtede hændelser i Patientombuddet
•Patientsikkerhedsforbedringsprojekter, eksempelvis Operation Life, Patientsikkert Sygehus, Sikker Psykiatri, Sikre Fødsler, I Sikre Hænder, Sikkert Patientflow, Sikker Sammenhæng
•Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)
•Offentliggørelse af kvalitetsdata
•Borgernes sundhedsvæsen
•Sundhed for alle
•Aktiv patientstøtte
Pointe 2: Der er behov for en
ny kvalitetsmodel
Kvalitetsudvikling i Danmark er im32
•Hvidbog for patientansvarlig læge
•Sundhed for livet
TFDS 2–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm