eTFDS 2-2018 net - Side 3Rekruttering og fastholdelse
bør interessere alle ledere
Af Lene Pedersen og Dorte Rørmann
Der er stort pres på de kompetente
medarbejdere i sundhedsvæsenet.
Mange steder er udtalt travlhed og
underbemanding en tilbagevendende
udfordring, og fastholdelse af dygtige
medarbejdere er vigtig for effektiv
driftsledelse. Det koster op imod en
årsløn at rekruttere og træne en ny
medarbejder op, og der går mange
ressourcer tabt, hvis der er høj personalegennemstrømning.
Desværre er rekruttering, motivation og fastholdelse tilsyneladende
ikke det mest sexede emne i sundhedsvæsenet. Men det bør interessere
alle ledere. Når vi er i kontakt med
faglige organisationer og lokale ledelser, er det tydeligt, at høj personaleudskiftning og lav anciennitet er en
udfordring, som sundhedstilbud, klinikker og hospitalsafdelinger over
hele landet kæmper med.
Underbelyst emne
Emnet er underbelyst, og der er min-
dre debat om rekruttering og fastholdelse end om andre mere patientnære
og sundhedspolitiske emner. Måske
er konkurrencen om de dygtige sundhedsprofessionelle mellem kommuner
og hospitaler også en faktor. Hvorfor
være åben med strategier og de gode
løsninger, hvis naboen kopierer dem
og hapser de gode frø? De almindelige markedsmekanismer fungerer
benhårdt, også inden for det offentlige.
Det er imidlertid helt afgørende
for kvaliteten af fremtidens sundhedsvæsen, at vi kan tiltrække og rekruttere medarbejdere med høj faglighed.
Det er vigtigt, at unge mennesker har
lyst til at gøre karriere i deres fag.
Det gavner dem selv, og det øger deres bidrag til det danske sundhedsvæsen.
Det kræver gode overgange mellem uddannelsessteder og arbejdsplads og en ledelsesmæssig indsats,
der har fokus på at skabe og vedligeholde et godt fagligt udviklingsmiljø.
Der skal langtidsplaner og en hel pa-
let af indsatser til at vende en negativ
udvikling. Opgaven er netop ikke blot
at rekruttere dygtige medarbejdere,
men også at fastholde dem.
En stærk faglighed er central
I dette tidsskrift giver vi en række
bud på, hvad der skal til. Noget tyder
på, at den centrale faktor i at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere er en stærk faglighed og et
godt fagligt udviklingsmiljø. Det er i
hvert fald budskabet fra både ledelser
af medicinske afdelinger, VIA University College og uddannelseslægen,
som står over for valget af speciale.
I Region Hovedstaden har man taget konsekvensen af udfordringerne
og igangsat en samlet strategisk indsats for hele det medicinske område,
som skal inspirere til at få spørgsmålet frem på dagsordenen og iværksætte flere indsatser, der virker.
God læsning!
S Y N S P U N K T · TFDS 2–2018
3

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm