eTFDS 2-2018 net - Side 26Mødet med hverdagen:
En personlig beretning
En nyuddannet læge fortæller om valget af speciale og fravalget af en klinisk karriere.
ret præget af mange ting: Den fag-
rigtig meget i tvivl om, om jeg over-
lige udvikling og læring, alt det
hovedet havde valgt den rigtige ud-
Dette er min personlige fortælling
praktiske som lønmodtager og logi-
dannelse. Og det havde jeg været
om den proces, jeg har gennemgået
stikken i en småbørnsfamilie. Der er
mange gange undervejs.
fra medicinstuderende til valget af
rigeligt at forholde sig til. Men gen-
mit speciale. Formålet er blandt an-
nemgående har mine tanker om-
nemførte, blev listen over hvilket
det at bidrage med anbefalinger til
kring specialevalg, måske ikke over-
speciale, jeg i hvert fald ikke kom til
organisationer og ledelser omkring
raskende, været krævende.
at vælge, længere og længere. Og
Af Christina Raun-Petersen
de indsatser, der kan have betydning for, at vi møder virkeligheden
der, hvor vores faglighed og personlighed står stærkest.
Det er en fortælling om, hvad der
har haft betydning for mine valg og
fortsat har det. Og det er en tak til
de personer, der har gjort en forskel
og har hjulpet mig på vejen til i dag,
hvor jeg er inden for et lille speciale,
som er det rigtige for mig.
Virkeligheden som nyuddannet
læge har for mit vedkommende væ26
TFDS 2–2018 · T E M A
For hvert klinikophold, jeg gen-
jeg udviklede efterhånden en for-
Det svære specialevalg
Valget af speciale er et emne, der
har været gennemgående under hele
studiet, hvor man nærmest før studiestart bliver konfronteret med
spørgsmål om, hvilken slags læge
man gerne vil være. Jeg tror, at hver
læge har sin helt egen fortælling
om, hvorfor de har valgt deres speciale, og det er formentlig ikke ualmindeligt at være i tvivl om valget
af speciale. Personligt var jeg også
nemmelse af, at den hvide kittel og
træskoene ikke var uniformen for
mig.
Set i bakspejlet havde jeg måske
en naiv tro på, at det ville ændre sig
med tiden. Det gjorde det ikke.
Trods det valgte jeg mange gange
studiet til, fordi det faglige indhold –
studiet – var spændende. Og jeg formåede at overbevise mig selv om, at
der nok skulle være en plads til mig
i et af de mange specialer derude.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm