eTFDS 2-2018 net - Side 25mellem den, der ved lidt mere, og
den, der skal lære.
En introduktion om de forestående praktiske arbejdsopgaver tilpasset den enkelte er også et meget
vigtigt element.
Ledelse skal fange signaler
Herudover er det vigtig at erkende,
at verden ændrer sig hele tiden og
meget hurtigt. Så det gælder om, at
organisationens ledelse hurtigt fanger nye signaler og ideer fra medarbejderne, som står midt i de daglige
arbejdsprocesser. Dette kan konkret
foregå ved fx månedlige »medarbejdermøder« af 1 times varighed med
efterfølgende konkrete tilbagemeldinger og enkle forbedringsforslag
til ledelsen.
Sammenfatningsvis skal det lyde:
Få drift og uddannelse til at spille
sammen og husk, at bare en lille investering i at lave et godt læringsmiljø i en organisation lønner sig
rigtig godt. Både på kort sigt, hvor
man får toptunede medarbejdere,
og på længere sigt, hvor man vil
have lettere ved at rekruttere gode
medarbejdere.
Netværk er guld værd
Ud over fagligt stærke miljøer, hvor
alle medarbejdere kan vokse i et
trygt miljø, vil et velafbalanceret liv
uden for arbejdet være af betydning. Når man går fra en lidt mere
beskyttet tilværelse på skolebænken
i en by, hvor man under studietiden
har opbygget sit personlige netværk, til at skulle håndtere livet på
en ny arbejdsplads og finde sig til
rette i en ny by, kan det være en
god hjælp, hvis virksomheden indtænker muligheder for at gøre livet
lidt sjovere og lettere uden for arbejdstiden.
Her kan der for eksempel laves
arrangementer, som gør, at man
mødes med og lærer andre at
kende, inklusive kolleger uden for
arbejdstiden. Det kunne også gøde
jorden for en lettere overgang for
nyuddannede læger fra et prægraduate til et postgraduate liv, hvis en
del at studietiden, eksempelvis kandidatdelen, kunne lægges uden for
de store universitetsbyer. Det er noget, der arbejdes på i blandt andet
Esbjerg. Her ville netværket så allerede kunne være etableret inden
starten på arbejdslivet.
T E M A · TFDS 2–2018
25

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm