eTFDS 2-2018 net - Side 2Danish Health Care Journal
94. årgang 2/2018
Synspunkt
Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen udgives af Dansk Selskab
for ledelse i Sundhedsvæsenet. ISSN: 2245-7100.
Rekruttering og fastholdelse bør interessere alle ledere / 3
Henvendelse om medlemsoptagelse i DSS og om
ændringer i medlemsregistrering rettes til:
Sekretariatsleder Birgitte Barrett Bach
Tlf. 78 44 11 02 • E-mail: info@dssnet.dk
Af Lene Pedersen og Dorte Rørmann
Artikler til TFDS: Se forfattervejledning på www.dssnet.dk
TEMA: Mødet med virkeligheden
Kommende deadlines:
Apriludgaven:
Majudgaven:
Septemberudgaven:
Livtag med rekruttering og fastholdelse i hovedstaden / 4
Redaktionsudvalg
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen (formand)
Hospitalsenhed Midt
Tlf. 78 44 10 02 • Mobil 40 31 32 30
E-mail: lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk
Sundhedschef Marit Nielsen-Man,
Vejle Kommune
E-mail: marin@vejle.dk
Vicedirektør Peter Mandrup Jensen
Nordsjællands Hospital
E-mail: peter.mandrup.jensen@regionh.dk
Adm. direktør Jens-Otto Skovgard Jeppesen
Specialhospitalet FILADELFIA
Tlf.: 24 94 56 12 • E-mail: jesje@filadelfia.dk
Hospitalsdirektør Per Christiansen
Rigshospitalet og Glostrup Hospital
E-mail: per.christiansen@regionh.dk
Konsulent Lene Pedersen
PAR3
Tlf. 23 48 94 60 • E-mail:lene@par3.dk
Dorthe Rørmann
Styrelsen for Patientsikkerhed
E-mail: dorteroermann@gmail.com
Afdelingsleder Lone Bülow Friis,
Region Midtjylland
E-mail: lonefriis@outlook.com
Redaktion
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen (formand)
Hospitalsenhed Midt
Tlf. 78 44 10 02 • Mobi 40 31 32 30
E-mail: lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk
Journalist/redaktionssekretær Mikkel Krogh
E-mail: mikkel@sparkmedia.dk
Abonnement: Abonnement på TFDS oprettes på
www.dssnet.dk.
Pris: kr. 500,00 incl. moms for 8 årlige onlineudgaver.
Annoncer: Dansk Mediaforsyning ApS
Elkjærvej 19, stuen, 8230 Åbyhøj
Tlf. 70 22 40 88 • E-mail: oe@dmfnet.dk
Layout og produktion: ProGrafisk ApS • Tlf. 63 38 39 40
Forsidefoto: AdobeStock
Af Frank Ulstrup
Mødet med virkeligheden på VIA University College / 14
Af Bente Rindsig Pedersen og Karen Søndergaard
Opskriften på moderne mesterlære / 20
Af Troels Kodal
Mødet med hverdagen: En personlig beretning / 26
Af Christina Raun-Petersen
Sundhedsvæsenet lige nu
Ti pointer om Det Nationale Kvalitetsprogram som styringsmodel / 30
Af Jan Mainz, Torben Timmermann, Søren Obed Madsen,
Anette Sloth og Søren Påske Johnsen
God kommunikation kan aflæses direkte på bundlinjen / 42
Af Kirsten Vestergaard
Hvor godt fungerer det interprofessionelle samarbejde? / 51
Af Anette Lykke Nielson og Annette Winther Erichsen
TEMA
13.03.2018
18.04.2018
15.08.2018
M
ødet med virkeligheden:
Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
Gæsteredaktører: Lene Pedersen og Dorte Rørmann

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm