eTFDS 2-2018 net - Side 18Som en naturlig del af deres underviserprofession er alle optaget af
visernes evne til at bygge bro mel-
dannede kommer ud til. Det er også
lem teori og praksis.
ledelsens opgave at understøtte underviserne i at udføre praksisnær
at ajourføre sig med den seneste viden inden for faget. Samtidig er vi
ledelsesmæssigt opmærksomme på
at motivere underviserne til besøg
eller ophold i praksis, når det er
muligt. Det kan være et par dage i
august forud for studiestart eller
prioritering af orlov til undervisere,
der ønsker at arbejde i praksis i en
periode. Det er vores erfaring (især
fra sygeplejerskeuddannelsen), at
»praksisorlov« er givende for under-
Tæt og konstruktivt
samarbejde
Organisatorisk skal der være mulighed for et tæt og konstruktivt samarbejde mellem uddannelsen og
praksis, så uddannelserne lever op
til deres ansvar om hele tiden at undervise ud fra den nyeste viden og
forskning og være i stand til at formidle viden om ændringer i det omgivende samfund, som de færdigud-
forskning, som kan være med til at
styrke fagets udvikling og bygge
bro mellem teori og praksis.
VIA indgår i forpligtende samarbejde med de organisationer, der
stiller praktikpladser til rådighed.
Der er etableret mødefora på såvel
strategisk som taktisk og operationelt niveau, ligesom der udføres dimittend- og aftagerundersøgelser.
Disse undersøgelser medvirker
til, at uddannelserne kan have fokus
på, hvad arbejdsmarkedet kan ønske eller kræve af uddannelserne i
Ernæring og sundhedsuddannelsen
på VIA University College, Aarhus
!
form af viden, tænkning og forskning, så den viden, der formidles på
uddannelserne, hele tiden er dyna-
•H
ar et optag på 70 studerende pr år. Der er studiestart én gang om året
den 1. september
•D
e studerende vælger efter 1. studieår mellem to studieretninger: Føde-
misk og i sync med den aktuelle virkelighed og samfundets udvikling.
Samtidig er der fokus på det inter-
varer og Ledelse (FL) eller Sundhedsfremme og diætetik (SD). Sidst-
nationale samarbejde og den inter-
nævnte har to toninger Sundhedsfremme og Forebyggelse (SF) samt Kli-
nationale forskning, så ny viden
nisk Diætetik
også tilgår uddannelserne herfra.
• Der er 30 ECTS praktik for studieretningen FL og toningen SF. De studerende ansøger om praktikpladser, som godkendes af udbudsstedet. For
toningen KD er der 42 ECTS praktik, og der er krav om, at en del af praktikken foregår på et sygehus.
18
TFDS 2–2018 · T E M A
Kendskab til jobmuligheder
Det mulige kendskab til fremtidige
jobmuligheder er ret forskellige for
sygeplejerskeuddannelsen og ud-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm