eTFDS 2-2018 net - Side 17ernæring og sundhed har mange
praktikvejledere et pædagogisk diplommodul, men det er ikke et krav
i bekendtgørelsen, hvilket ville være
ønskværdigt.
Erfaringen fra sygeplejerskeuddannelsen er, at kravet har højnet
kvaliteten af teorinær praksis på
praktikstederne. Praktikvejlederne
er generelt gode til at støtte de studerende til at se sammenhængen
mellem deres praksisoplevelser og
teorien, og interaktionen med praktikvejlederne giver samtidig de studerende mulighed for at spejle sig i
egen professionsgruppe.
Ledelsesmæssige tiltag
Ud over de pædagogiske tiltag kræver det ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag at bygge bro mellem
teori og praksis for de studerende.
Det kræver, at underviserne på professionshøjskolerne har en grundig
og aktuel viden om professionens
praksis. En væsentlig del af de ansatte undervisere har derfor samme
grunduddannelse som de studerende kombineret med erfaring fra
praksis og en universitær overbygning.
T E M A · TFDS 2–2018
17

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm